Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapet oroat över den fattigdom exportstöden för mat ger upphov till

Sällskapet har tillsammans med 34 europeiska medborgarorganisationer undertecknat en appell om att exportstöden för mjölk ska avskaffas i EU. Medborgarorganisationerna sände på fredagen ett brev och en appell till EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. Bakom appellen står den internationella organisationen Ecumenical Advocacy Alliance.

Medlemmarna i Ecumenical Advocacy Alliance är bekymrade över att EU:s exportstöd dumpar priserna på mjölkprodukter på världsmarknaden under de faktiska produktionskostnaderna.

”I utvecklingsländerna utgör detta ett hot för tusentals lokala mjölkproducenters näring. De kan inte konkurrera med de dumpade priserna utan blir åsidosatta på den lokala marknaden. Detta leder i sin tur till extrem fattigdom och svält”, konstateras i appellen.

Appellen sändes till jordbrukskommissionär Fischer Boel före jordbruksrådets möte den 13–14 juli. Organisationerna vädjar till EU-ländernas jordbruksministrar och jordbrukskommissionär Fischer Boel om att alla exportstöd ska avskaffas omedelbart och permanent.

Organisationerna önskar att EU:s jordbrukspolitik ska löpa parallellt med utvecklingssamarbetet och på så vis bekämpa fattigdomen och svälten i världen.

Appellen har i Finland undertecknats förutom av sällskapet även av Kyrkans Utlandshjälp.
Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) är ett nätverk för påverkan som består av mer än hundra kyrkor och kyrkliga organisationer och som har förbundit sig att bedriva en kampanj för bestående utvecklingseffekter. Temana för åren 2009–2012 är hiv och aids samt mat. Sällskapet har varit medlem i EAA sedan år 2007.