Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapets missionärer flyttar tillfälligt från Bangkok

Situationen i Bangkok har förvärrats avsevärt de senaste dagarna. Finska Missionssällskapet förflyttar sina arbetstagare med familjer till ett lugnare område i Thailand. Finlands ambassad uppmanade på onsdagen alla finländare i Bangkok att bekanta sig med riktlinjerna för beredskap och evakuering. Ambassaden avrådde också alla resenärer från att åka till Bangkok.

Sällskapets utrikeschef Rolf Steffansson har på basen av de här direktiven fattat beslutet om förflyttning av arbetstagarna till ett lugnare område på landsbygden i Thailand. Arbetstagarna ges också möjligheten att tidigarelägga sin sommarsemester och resa till Finland.

Beslut om evakuering av alla anställda fattas ifall Finlands ambassad uppmanar till detta. Personalen uppmanas vara uppmärksam på transportrutter ut ur landet också efter förflyttningen, så att de snabbt kan lämna Thailand vid en eventuell evakuering.

Personalen kan återvända till Bangkok på basen av utrikesavdelningens beslut när situationen lugnat ner sig. Utrikesministeriets och ambassadens rekommendationer beaktas. Sällskapet har informerat sin samarbetspartner, Thailands evangelisk-lutherska kyrka, om beslutet att förflytta personalen.

Sammanlagt nio personer verkar inom ramen för sällskapets arbete i Bangkok. De har sex barn med sig. Två missionärer befinner sig just nu i Finland för två månader. Två arbetstagare med två barn verkar i norra Thailand i regionen Chiang.

Thailands regering avvisade på onsdagen rödskjortornas förslag om förhandlingar, varpå den våldsamma konflikten förvärrades. Regeringen meddelade att förhandlingar inleds först när protesterna i Bangkok tar slut och rödskjortorna lämnar sitt läger.