Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbete och gemenskap – Missionsfesten i Kronoby samlade hundratals

Kommundirektör i Kronoby
Kommundirektör i Kronoby

Missionsfesten i Kronoby, ”Har vi na mission?”, samlade hundratals personer engagerade i mission den 15-17 juni. Festdagarna inleddes på fredagen med ett symposium om invandrare i arbetslivet.

Personalchef Lena Holmberg vid Snellmans i Jakobstad har anställt flera arbetstagare med utländskt bakgrund och har upplevt att en mångkulturell arbetsgemenskap kan vara berikande. Hon säger att det är viktigt att kunna tala öppet om till exempel religion i mötet med människor från andra kulturer.

– När man mognat som människa vågar man möta andra i religiösa frågor. Ifall ens trosliv bara formats av religiösa normer leder det lätt till låsningar och försvarsmekanismer med aggressiva antoningar i mötet med det främmande.

Holmberg säger också att det är viktigt att se varje invandrare som en jämlike och visa intresse för personens bakgrund och historia.

Mats Löfberg, byrådirektör vid Jakobstads arbets- och näringsbyrå säger att sysselsättningen i Österbotten är bäst i Finland, kanske bäst i Europa för tillfället. Samma sak gäller antalet sysselsatta invandrare i regionen jämfört med övriga Finland, ett tecken på god integrering. Löfberg poängterar att Finland på lång sikt måste se till att de blir lättare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrare möts idag av långa behandlingstider för arbetstillstånd, ibland över ett halvt år, och hårda krav på språkkunskaper.

Solidaritet med Mellanösterns kristna

Docent Svante Lundgren, expert på Mellanösternfrågor, föreläste kring temat ”Väckelse och förföljelse i Mellanöstern”. Han säger att de kristnas situation i arabvårens efterdyningar i Syrien är mycket alarmerade. Han jämför situationen med läget efter Saddam Husseins fall i Irak, då förföljelsen mot kristna och andra minoriteter ökade märkbart i kaoset som följde. Över hälften av alla kristna har flytt från Irak sedan 2003, trots att de tillhör landets ursprungsbefolkning och assyrierna bebott området i femtusen år.

– Blir Syrien ett nytt Irak? Vad händer med de kristna om regimen faller? frågar Lundgren.

Missionärshälsningar och välsignelse

På lördag förmiddag förmedlade sällskapets missionärer hälsningar från samarbetskyrkorna. Malin och Rune Lindblom berättade om Mellanösterns första drive-in gudstjänst på Motorcykel, firad på Oljeberget. Paret Lindblom har avslutat sin två år långa arbetsperiod i Jerusalem där de bland annat arbetat med att utveckla Gospel Riders Jerusalem.

Cirka 300 personer hade samlats i församlingshemmet när biskop Joseph Bvumbwe från Malawis evangelisk-lutherska kyrka berättade om kyrkans arbete för att hjälpa de mest utsatta och hjälpbehövande.

På lördag kväll välsignades fyra missionärer till tjänst. Christine Björkskog för arbete i Dessie Synod och Silva Lahti till Illubabor Bethel i Etiopien samt Maria och Ben Westerling för Nepal.

Omkring 150 frivilliga deltog i förberedelserna och arrangemangen av festen i samarbete med Kronoby församling.  Nästa år står Helsingfors på tur där missionsdesten firas den 7-9 juni 2013.

Se bilder från Missionsfesten på www.facebook.com/missionsfest

Michael Djupsjöbacka höll välkomsttal och sade att trygghet
Michael Djupsjöbacka höll välkomsttal och sade att trygghet