Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbetsförhandlingar pågår vid Finska Missionssällskapet

Samarbetsförhandlingarna fortsätter vid Finska Missionssällskapet. Det första förhandlingsmötet hölls i början av juni och det andra i mitten av september. Vid det andra mötet fattades beslut gällande de två kommande mötena. Målet är att slutföra samarbetsförhandlingarna före den 25 oktober. 

Syftet med förhandlingarna är att fundera på alternativ för att uppnå de inbesparingsbehov som ställdes upp i verksamhets- och ekonomiplanen för 2013, godkänd vid sällskapets årsmöte i juni.

Inbesparingarna gäller i första hand budgetramarna för inrikesverksamheten, som nästa år kommer att vara ungefär 2 procent mindre jämfört med nuvarande års budget.

Årets budget har ett underskott på 1,6 miljoner euro. Budgetunderskottet finansieras genom att sälja egendom. Målet är att balansera ekonomin senast år 2014. I ekonomiplanen hålls sällskapets kyrkliga arbete i utlandet på samma nivå som tidigare. Man strävar till att hålla antalet anställda och missionärer oförändrat.

Finska Missionssällskapet samarbetsförhandlade också sommaren och hösten 2011. Då förutsatte en stabilisering av ekonomin en minskning av 12 personalårsverken år 2012. Målet uppnåddes genom att lämna vissa uppgifter obemannade, genom deltidslösningar och naturliga, planenligt avslutade arbetsförhållanden. Fyra anställda blev tvungna att lämna sina tjänster genom uppsägningar.