Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbetsförhandlingarna klara vid Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet har avslutat de aktuella samarbetsförhandlingarna. Förhandlingarna har gällt personalen vid inrikesavdelningen. Sparbehovet var störst inom stiftsbyråerna.

En del personalminskningar har kunnat förverkligas genom förflyttning till en annan arbetsgivare eller pensionering. Under samarbetsförhandlingarna uppskattades mängden eventuella uppsägningar bli 3-6 arbetsförhållanden. Som mest minskas personalen med 10 arbetsförhållanden. Situationen klarnar under hösten.

Samarbetsförhandlingarna som startade i slutet av augusti bestod av fyra möten med representanter för arbetsgivaren och personalen. Representanterna informerade personalen om samarbetsförhandlingarna redan i april.

Finska Missionssällskapet har under flera år genomfört ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet har varit att eventuell försäljning av egendom inte mera nästa år ska användas till att täcka verksamhetskostnaderna. Som mål för budgeten har dessutom ställts att utrikesarbetets andel ska ökas till 73 procent, då det under de närmaste åren har varit i genomsnitt 72 procent.

I verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) för 2014, som godkänts av sällskapets årsmöte, har beaktats att sekreterare för kyrkans internationella arbete enligt planerna ska inleda sitt arbete underställda domkapitlen i början av nästa år. Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp svarar för lönekostnaderna, varav sällskapets andel är uppskattningsvis 260 000 euro.

Sällskapets ekonomi har utveckats planenligt.