Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Stark euro underlättar FMS arbete

Finska Missionssällskaptes (FMS) styrelse godkände verksamhets- och ekonomiplanen för år 2005 med driftskostnader på 23.5 miljoner euro i sitt möte den 25. november. Detta innebär en ökning på 400 000 euro från året innan. Inkomsterna torde öka med en och en halv procent jämfört med detta år, men förblir betydligt under rekordresultatet år 2003.

Kostnaderna för arbetet utomlands (76 procent), är fortsättningsvis höga i relation till arbetet i hemlandet (24 procent). Fast anslagen inte har ökat i betydande grad, har en stark euro underlättat planeringen och budgeteringen av arbetet utomlands, konstaterar ekonomichef Erkki Vita.

Kostnaderna för arbetet i Finland ökar med 3 procent på grund av fasta personalkostnader, vilket resulterar i noggrann planering av arbetet och kartläggning av resurserna. I Finland stöder sällskapet de evangelisk-lutherska församlingarnas mission bl.a. genom information, utbildning och missionsfostran.

Aids- och utvecklingsprojekt får stöd

En tredjedel av sällskapets utgifter för arbetet utomlands i över 20 länder går till församlingsarbete och kristen fostran, 20 procent till utbildning, bl.a. läskunnighets-, dagvårds- och fadderprogram. För utbildning av kyrkans personal kanaliseras 15 procent av medlen, likaså för hälsovård och socialarbete. 11 procent av kostnaderna går till utvecklingsprojekt.

Merparten av anslagen används nästa år för Etiopien (2,3 miljoner euro). Medlen kanaliseras till Mekane Yesuskyrkans aidsprojekt samt samhällsutvecklingsprojekt i Butajira och Hosaina. Tanzanias andel är 1,7 miljoner euro. Här stöder FMS bl.a. byggandet av den humanistiska fakulteten i kyrkans Tumaini universitet. Till Senegal och Angola kanaliseras 1,1, miljoner euro.

I alla dessa länder har FMS många hälsovårds- och utvecklingsprojekt för vilka sällskapet erhåller 4,5 miljoner euro i utvecklingsbiståndsmedel från utrikesministeriet. Biståndsmedlens andel av intäkterna är 20 procent.

38 procent av sällskapets intäkter är budgetmedel från församlingarna. Det frivilliga understödet från församlingar och samfund, inklusive kollekter, utgör 26 procent av inkomsterna. En minskning av församlingarnas skatteintäkter under år 2005 har tagits i beaktande i planeringen av verksamheten under det nya budgetåret. De riksomfattande insamlingarna, direkta donationer och testamenten står för 5-7 procent av sällskapets inkomster.