Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Stort behov av lutherska präster i Ryssland

Christina och Andrej Heikkilä kom på en blixtvisit till Helsingfors den 11-15 januari för att delta i en missionärskurs. På fredagen återvände till sina missionsuppdrag vid Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka i Keltto, nära S:t Petersburg i Ryssland.

 

Paret berättar att den Lutherska kyrkan i Ryssland växer stadigt – väckelsen och evangelisationen är stor. Behovet av präster ökar i samma takt. Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har 75 församlingar och ett medlemsantal på 15 000 personer. Samtidigt finns det en utspridd ateism i Ryssland.
– Man kan räkna med att 15-40 procent av befolkningen är ateister och många av de ortodoxa utövar inte sin tro, säger Andrej.

Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka arbetar över ett vidsträckt område, ända från Karelen till östra Sibirien. Den ursprungliga lutherska kyrkan i Ingermanland grundades 1611 och bestod främst av finskspråkiga ingermanlänningar. Idag har de flesta medlemmarna rysk nationalitet och talar ryska.

Språket nyckeln till kulturen

Familjen Heikkilä flyttade från Esse till Ryssland hösten 2009 efter att Ingermanlands kyrka hade meddelat att de behövde medarbetare inom församlingen. Beslutet innebar stora livsförändringar men deras barn, fyraåriga Timoteus och tvååriga Anastasia, har nu vant sig vid den nya vardagen.

Christina har satsat på sina ryskastudier under hösten. Språket är nyckeln till den ryska kulturen och därför oumbärlig. Christina säger att hon fascineras av Ryssland och dess folk och att vistelsen i Keltto har ökat hennes förståelse för den ryska kulturen. Andrej har i sin tur deltagit i kurser i församlingsekonomi och rysk lagstiftning vid Teologiska institutet i Keltto. Kurserna behövs för hans verksamhet som församlingspräst.

– Man kan se vår tid i Keltto som en förberedelse inför ännu större uppgifter, säger Christina.

En varm församlingsgemenskap

Christina beskriver församlingsmedlemmarna i Keltto som mycket varma och öppna människor.

– Det märks till exempel i kyrkokören. Stämningen är hjärtlig och öppen bland medlemmarna. Man är inte så punktlig som i Finland utan improviserar istället. Den ryska kulturen är mera avslappnad.

Prästerskapet i de Lutherska församlingarna i Ryssland är oavlönat och ofta tidskrävande med sena arbetskvällar. På grund av de obefintliga löner är det omöjligt att försörja sig enbart på kyrkligt arbete.

– De lutherska församlingarna upprätthålls med hjälp av donationer. Prästerna sköter oftast ett annat arbete på sidan om för att försörja sig. Det finns ett stort behov av lutherska präster i Ryssland, säger Andrej.

Andrey förrättar gudstjänster varje vecka i Keltto. De två timmar långa gudstjänsterna hålls två gånger varje söndag. Efteråt ordnas samvaro med kaffe och mat. Församlingen är aktiv med bland annat bibelgrupper, mamma-barngrupper och söndagsskola.

Osäkerhet kring visumsituationen

Christina och Andrej ber om förbön för familjens hälsa och deras visumsituation.

– Man kan aldrig vara helt säker när det gäller de ryska myndigheterna. Hittills har det gått bra men det finns alltid en viss osäkerhet, säger Christina.

Eftersom Andrej är rysk medborgare behöver han inga specialtillstånd men Christina, Anastasia och Timoteus anhåller om visum för en tidsperiod på tre månader åt gången.

Andrej och Christina säger att framtidsplanerna ännu är öppna. De vandrar Guds väg.

– Sibirien har varit aktuellt men det kan också hända att vi flyttar vidare i Karelen. Vi är på väg till Mujejärvi i mars för att bekanta oss med orten. Sedan får vi se vad som händer. Herren har kallat oss hit. Gud tar hand om resten, säger Christina.

 

Utbildning och resurser

Finska Missionssällskapet samarbetar med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka i Ryssland och stöder kyrkans arbete på många sätt. Stödet är inriktat på utbildning vid ett teologiskt institut i Keltto, församlings- och diakoniarbete, missionsarbete, ungdoms- och mediearbete samt stöd av kyrkans centralförvaltning.

Kyrkan har en ständig brist på utbildade arbetstagare och pengar. Finska Missionssällskapet stöder i synnerhet utbildningen av arbetstagare inom Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka samt arbetet för att kyrkan skall bli självbärande. Vid kyrkans teologiska institut nära S:t Petersburg utbildas alla arbetstagargrupper inom kyrkan: präster och diakoner, ungdomsarbetare, kyrkomusiker, söndagsskolsekreterare och diakoniarbetare.

Läs om familjen Heikkilä före utresan i Mission Nr.3 2009:
“Guds gästarbetare i Ryssland”

Text och foto: Joanna Lindén, informatör