Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Strategi 2010-2015: utrotande av fattigdom, arbete för mänskliga rättigheter och evangelisation

De kommande fem åren satsar Finska Missionssällskapet på att verka för att utrota fattigdomen i världen, arbeta för mänskliga rättigheter samt evangelisation.

I Finska Missionssällskapets strategi för åren 2010-2015 fokuserar sällskapet på att effektivisera verksamheten för att förbättra de svagas och diskriminerades ställning i samhället. Förkunnelsearbetet i utlandet förstärks bland de befolkningsgrupper som befinner sig utanför de kristna kyrkorna. Sällskapet verkar i samarbete med lokala samarbetspartners.

Finska Missionssällskapet verkar som den evangelisk-lutherska kyrkans missionsorganisation. Sällskapets verksamhetsidé lyder: ”Vi förverkligar Guds kärlek i ord och handling. Vi förkunnar evangelium, försvarar mänskliga rättigheter och arbetar för att utrota fattigdom”.

Satsningar i Asien och Afrika

”I vår verksamhet i utlandet förstärker vi vårt församlingsarbete bland kristna kyrkor i minoritetsposition i Asien. I Afrika fokuserar vi på att utrusta kyrkorna för eget missionsarbete. I Latinamerika satsar vi på att stärka ursprungsbefolkningens och diskriminerades gruppers ställning och rättigheter i samhället. I Europa stöder vi arbetet bland invandrare”, säger missionsdirektor Seppo Rissanen angående de framtida linjedragningarna.
I den nya strategin fokuserar sällskapet starkt på kampen mot fattigdomen samt arbetet för de svagaste människornas värde och position i samhället. Sällskapet ökar sin insats för att hjälpa funktionshindrade människor och offer för människohandel.

Kvinnornas ställning, verksamheten för att förhindra spridningen av hiv – och aidspandemin samt främjandet av ekologisk verksamhet beaktas i alla program. För att befrämja denna verksamhet förstärker sällskapet märkbart sitt påverkansarbete i Finland och i utlandet.

I strategin har man beaktat det faktum att majoriteten av den kristna befolkningen bor på södra halvklotet. Sällskapet främjar kyrkornas självständiga verksamhet och förmåga till självförvaltning i Afrika, Asien och Latinamerika.

Samarbete mellan kyrkorna ökar personalutbyte

Samarbetet och växelverkan mellan kyrkorna ökar i flera riktningar de närmaste åren, både mellan kyrkorna i söder samt mellan kyrkorna på norra och södra halvklotet. Finska Missionssällskapet inleder frivilligarbete både i Finland och i utlandet samt ett system för personalutbyte. Arbetet för interkulturell och interreligiös dialog blir allt mera aktuell i församlingarna i Finland.

”I Finland intensifierar vi samarbetet med församlingarna. Vi stöder församlingarna i interkulturellt arbete och förnyar den traditionella avtalsverksamheten”, sammanfattar Seppo Rissanen.

Sällskapets utländska och finländska samarbetsparter har deltagit i beredning av den nya strategin.
Finska Missionssällskapet grundades 1859. Alla församlingar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka är kallade till medlemmar i Finska Missionssällskapet. Kyrkliga organisationer och privatpersoner har också medlemskap i organisationen. Sällskapets styrelse väljs vid årsmötet. Sällskapet bedriver verksamhet i närmare 30 länder i samarbete med lokala kyrkor och organisationer samt lutherska världsförbundet.

I sin egenskap av utrikesministeriets partnerorganisation är sällskapet en av Finlands största biståndsorganisationer.