Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Syrien: Fred måste byggas på gräsrotsnivå

Samordnaren för Finska Missionssällskapets fredsprojekt Syria Initiative Aziz Hallaj talade under diskussionen "How can the Finnish civil society support peace in Syria" som ordnades 15.12 i Helsingfors. Foto: Minna Havunen.
Samordnaren för Finska Missionssällskapets fredsprojekt Syria Initiative Aziz Hallaj talade under diskussionen "How can the Finnish civil society support peace in Syria" som ordnades 15.12 i Helsingfors. Foto: Minna Havunen.
– De vanliga syrierna måste få bestämma om sitt lands framtid, betonade Aziz Hallaj,  samordnaren för Finska Missionssällskapets fredsprojekt Syria Initiative under diskussionen ”How can the Finnish civil society support peace in Syria” som ordnades 15.12 i samarbete med Helsingfors universitet.

– I nuläget baserar sig fredsförhandlingarna på idén om bilaterala förhandlingar på hög nivå mellan regeringen och oppositionen. Teorin är att freden ska komma till stånd uppifrån och nedåt. Men för att uppnå fred behövs också gräsrötternas engagemang. Dessvärre har det internationella samfundet inte visat något intresse för ett fredsbyggande som utgår från den lokala nivån, sade Hallaj.

Fredsprojektet Syria Initiative som stöds av Finlands utrikesministerium utför just sådant fredsarbete på lokal nivå. Sällskapets projekt stödjer fredsaktivister på gräsrotsnivå i Syrien, deras nätverk och initiativ. Inom ramen för projektet ordnas lokala dialoger mellan syrier. Projektet förmedlar också vanliga syriers synpunkter till de fredsförhandlingar som förs på nationell och internationell nivå och för det internationella beslutsfattandet.

Hallaj är syrier och internationellt erkänd Syrienanalytiker. Han faciliterade den rådgivande gruppen kvinnor vid de fredsförhandlingar som FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura sammankallade. Han stödjer också det lokala fredsarbetet i egenskap av samordnare för fredsprojektet Syria Initiative.

”Ingen har rena händer i krig”

– Bland alla parter i kriget i Syrien finns både människor som skyddar civilbefolkningen och arbetar för freden och människor som skadar civila. Ingen har rena händer i ett krig och alla parter använder våld, påpekade Hallaj.

Hallaj kritiserade också uppfattningen att kriget i Syrien enbart skulle ha två parter. För tillfället bygger fredsförhandlingarna till exempel i Genève på en konstellation med regeringen på den ena sidan och oppositionen på den andra.

– Kriget i Syrien har fler än två sidor. Det finns flera parter som i sin tur omfattar olika aktörer.

Hallaj lyfte också fram Irans, Rysslands, USA:s, Turkiets och Saudiarabiens roller. Enligt honom har såväl öst som väst understött krigsmaskineriet.

– Alla främmande makter borde få samma budskap: Syrierna är inte era kapplöpningshästar.

I krig är alla förlorare 

Aleppo, som tidigare var hjärtat i den syriska ekonomin, har blivit symbolen för syriernas lidande. Krigets ekonomiska följder är enorma: uppskattningsvis 250 miljarder dollar. Bruttonationalprodukten har minskat och landet lider av hjärnflykt och kapitalflykt. Tidigare var Syrien en viktig veteproducent, men kriget har ödelagt jordbruksproduktionen. Den humanitära nöden är gränslös.

– Cirka 500 000 människor har redan dött i kriget i Syrien. 80 procent av syrierna lever i fattigdom. Hälften av arbetskraften har blivit av med sina arbeten. En tredjedel av barnen i Syrien kan inte gå i skola, berättade Hallaj.

– I krig uppstår inga vinnare, bara förlorare. Det är dyrt att vinna ett krig, och under kriget dör människor både på den vinnande och den förlorande sidan.

Finska Missionssällskapet bygger fred och förebygger konflikter på olika håll i världen, till exempel i Syrien, Myanmar och Colombia. Hjälp oss bygga fred.

Text: Minna Havunen

Översättning: Annika Wilms