Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Trettondagens kollekt stöder rättvisa för utstötta i Etiopien

Många folkgrupper, som den etiopiska Mekane Yesuskyrkan når, är föraktade och utstötta av majoritetsbefolkningen. I staden Dekka, i sydvästra Etiopien, har kyrkan lyckats få de utstötta mandzorna och ortens majoritetsbefolkning, gomarorna, att sitta under samma tak, mala vid samma kvarn och gå i samma skolor. Den största utmaningen är att bearbeta attityderna gentemot utstötta.

På trettondagen samlas en kollekt i Finlands lutherska kyrkor till Mekane Yesuskyrkans evangelisationsarbete via Finska Missionssällskapet. Rättvisa är en av evangeliets hörnstenar. Kyrkan arbetar intensivt för att förbättra bl.a. mandzornas mänskliga rättigheter genom olika utvecklingsprojekt. Projektens viktigaste målsättning är att bygga broar över den klyfta, som skiljer folken åt.

Kirsi Leikola är Finska Missionssällskapets missionär och Mekane Yesuskyrkans medarbetare i mandza-gomaroprojektet. En del ortodoxa kristna vägrar att sätta sig ned vid samma matbord som Leikola, eftersom hon har måltidsgemenskap med mandzorna.

– Då vi har byggt kvarnar på ett område ser vi till att alla får använda dem. Och inte bara använda dem utan att båda folkgrupperna måste arbeta tillsammans, poängterar Leikola.

– Om vi nu arbetar hårt och sätter oss in i problematiken på alla fronter, så är kanske följande generation fri från kasttänkandet.

350 000 frivilliga

Mekane Yesuskyrkan hör till världens snabbast växande kyrkor och är den näststörsta lutherska kyrkan i världen. Merparten av arbetet i de 6000 församlingarna utförs av 350 000 frivilliga. Finska Missionssällskapet har samarbetat med kyrkan sedan år 1968.

Trettondagen är missionens dag. Texten, som läses i kyrkorna, handlar om de österländska stjärntydarna, som leddes av en stjärna till Jesusbarnet. Denna berättelse poängterar att julens budskap om fred, försoning och rättvisa gäller alla folk.

Kollekt kan också ges per mobil. För att ge 10 euro skriv KOLLEKT10, för att ge 5 euro skriv KOLLEKT5 i meddelanderutan. Sänd meddelandet till numret 16160. Tjänsten fungerar med operatörerna Telia-Sonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Kolumbus, ZeroForty och TeleFinland.

Ann-Christine Marttinen