Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Trettondagskollekt för evangelisation i Etiopien

Många av de nya människogrupper som Mekane Yesuskyrkan möter är föraktade av majoritetsbefolkningen och har en underkuvad ställning. I provinsen Kaffa i Etiopien har kyrkans budskap om att alla är lika värda lyckats förbättra det föraktade manzafolkets ställning. Foto: Jouko Marttinen
Många av de nya människogrupper som Mekane Yesuskyrkan möter är föraktade av majoritetsbefolkningen och har en underkuvad ställning. I provinsen Kaffa i Etiopien har kyrkans budskap om att alla är lika värda lyckats förbättra det föraktade manzafolkets ställning. Foto: Jouko Marttinen

På trettondagen den 6 januari kommer vi ihåg de tre vise männen som nådde fram till Jesusbarnet, ledda av en stjärna. De vise männen visade att julens budskap är riktat till hela världen. Samtidigt uppbärs en riksomfattande kollekt under gudstjänsterna i de lutherska kyrkorna. Finska Missionssällskapet kanaliserar pengarna till evangeliseringsarbetet i Etiopien.

 

Etiopiens evangeliska Mekane Yesuskyrka har sedan 2006 genomfört ett stödprogram genom vilket stiften får hjälp att starta upp församlingsarbete bland nya människogrupper. Arbetet, som bygger på jämlikhet och tolerans, har tagits emot med öppna armar och ett tiotal nya projekt har inletts varje år.

Risto Leikola är rådgivare för Mekane Yesuskyrkans evangelisationsarbete med ansvar för kulturrelaterade frågor och marginaliserade människogrupper. Församlingarnas präster och evangelister har genom utbildning motiverats att gå över kulturgränserna och sprida budskapet om att alla människor är lika värda.

”I Etiopien lever många folkgrupper på fullständigt olika sätt. De har ofta svårt att acceptera varandras seder. Inom landet talas också 80 olika språk”, berättar sällskapets missionärer Risto och Kirsi Leikola.

Många av de nya människogrupper som Mekane Yesuskyrkan möter är föraktade av majoritetsbefolkningen och har en underkuvad ställning. I provinsen Kaffa i sydvästra Etiopien har kyrkan lyckats med att för första gången sammanföra kaffa- och manzafolken under samma tak. 

Respekt för lokala kulturer

Stiften samlar in förslag till nya projekt från församlingarna. Förslagen vidarebefordras till kyrkans avdelning för evangeliseringsarbete. De mest genomförbara projekten utvecklas tillsammans med församlingarna, som gör upp en verksamhetsplan där den lokala kulturen tas i beaktande. Planen bygger på långsiktigt tänkande.

”Vi uppmuntrar personalen att använda stödet kreativt och fundera ut nya arbetssätt. Vi delar också med oss av goda idéer till de andra stiften. För att församlingarna och nykristna ska kunna ta ett ekonomiskt och administrativt ansvar för arbetet sedan stödet upphört, utbildas de att delta i verksamheten både genom sin arbetsinsats och ekonomiskt stöd”.

Mekane Yesuskyrkan hör till de snabbast växande kyrkorna i världen. Kyrkan har över 5 miljoner medlemmar och över 6 600 församlingar. Kyrkans tillväxt grundar sig bland annat på kraftfull evangelisation, som till stor del utförs av frivilliga lekmän och evangelister.

”Evangeliet sprids snabbt i landet eftersom det aktivt förkunnas av medlemmarna i Mekane Yesuskyrkan. Församlingsmedlemmarna kan ändå uppleva det svårt att nå människor utanför den egna etniska gruppen och kulturen samt det egna språket”, säger Risto Leikola.

Finska Missionssällskapet har sedan 1968 samarbetat med Etiopiens evangeliska Mekane Yesuskyrka.

Kollekt också via mobilen

Man kan också ge kollekt via mobilen. I ett textmeddelande skriver man antingen KOLLEKT5 eller KOLLEKT10 (5/10 euro). Meddelandet sänds till numret 16160. Tjänsten fungerar i DNA:s, Elisas, Saunalahtis, Kolumbus, TeliaSoneras, Zerofortys och Tele Finlands anslutningar.