Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tron ger trygghet i norra Thailand – delta i fasteinsamlingen

I luabyarna lämnas barnen ofta i far- eller morföräldrarnas vård medan mamma och pappa ger sig iväg till städerna i jakt på arbete. Ibland är de borta flera månader åt gången. Foto: Riikka-Maria Kolkka
I luabyarna lämnas barnen ofta i far- eller morföräldrarnas vård medan mamma och pappa ger sig iväg till städerna i jakt på arbete. Ibland är de borta flera månader åt gången. Foto: Riikka-Maria Kolkka

För åtta år sedan föddes den första lutherska församlingen i provinsen Nan i norra Thailand. Nu finns det redan fyra församlingar och fem predikoplatser i området. Finska Missionssällskapet stöder den lutherska kyrkans arbete bland luaminoriteten i området. Amnuay Yodwong är den enda pastorn i området. Han stöds av ett team evangelister och Finska Missionssällskapets missionärer Riikka-Maria och Tomas Kolkka.

Luaminoriteten lever i små bergsbyar i norra Thailand och Laos. Byarna är ofta isolerade och saknar goda vägnät. Byarna saknar ofta mobiltäckning och internetanslutningar. Invånarna lever på risodling, men deras inkomster är knappa. Många ungdomar ger sig iväg till städerna i jakt på arbete.

Huvudspråket i församlingarna är fortfarande thai. Det finns fortfararande inget skriftspråk på lua, som är församlingsmedlemmarnas modersmål. Finska Missionssällskapet uppgift är att stärka församlingarnas verksamhet på lua, producera kristet material och stärka kyrkan. Riikka-Maria och Tomas Kolkka har erfarenhet av språk- och bibelöversättningsarbete i Papua Nya Guinea. Paret Kolkka förrättar också gudstjänster varje vecka och jobbar bland annat med församlingens musikverksamhet.

Förbön en hörnsten i församlingen

Luaminoriteten har av tradition varit animister. Animister tror att det bor andar i stenar, träd och grottor och att man måste respektera och vara försiktig med dem. Animister tror också att förfädernas andar fortsätter leva vidare bland oss människor. Man offrar åt andarna för att blidka dem, så att de inte blir missnöjda och börjar orsaka sorg, sjukdomar eller andra svårigheter. Medicinmännen behövs för att kunna blidka andarna på rätt sätt och därför finns det i varje by minst en sådan.

– Efter att den kristna tron började breda ut sig har människorna fått se många under. Att be i Jesu namn har många gånger konkret visat sig vara en bättre metod än att gå till schamanen eller medicinmannen. Och förbön kostar ju ingenting, till skillnad för ett besök hos medicinmannen.

Förbön är en viktig tradition hos de luakristna.

– Ofta kommer byborna efter gudstjänsten för att be om förbön av de anställda. Förbönen spelar också en viktig roll inom diakonin, man ber för folk då man gör hembesök eller besöker sjuka. Vanliga böneämnen berör hälsa, familjens inkomst eller alkoholproblem, säger Riikka-Maria Kolkka.

– Konkreta bönesvar och diakoniarbete är det som mest stärker de kristna i deras tro och som drar nya människor till kyrkan, säger Riikka-Maria.

Just nu finns det omkring 1 200 luakristna. Varje år döps ett hundratal nya medlemmar. Gudstjänsterna hålls ofta i enkla bambuhyddor eller under plåttak på stöttor, under ledning av lekmannaevangelister. Den enda egentliga kyrkobyggnaden finns i byn Baan Den, där pastor Amnuay Yodwong bor. Många bybor hoppas på en egen kyrka.  En kyrkobyggnad gjord av tegel och cement, byggd med lokala krafter, kostar cirka 15-20 000 euro.

Byahuset – en mötespunkt

I byn Napong finns ett byahus som byggts med stöd av Finska Missionssällskapet. Det fungerar som församlingscentrum och verksamhetspunkt för det språkarbete som Tomas och Riikka-Maria utför. Familjen Kolkka bor i husets övre våning när de vistas i byn, ungefär hälften av sin arbetstid. Resten av sin arbetstid tillbringar de i staden Chiang Rai, cirka fem timmars bilväg från byn.

– På söndagarna förrättar vi gudstjänster i byarna Napong och Huai Thoon, tillsvidare bara på thai. På vardagarna studerar och analyserar vi luaspråket. Vi övar språket när vi besöker byarna och deltar i vardagsbestyren, när vi håller veckoandakter och när vi undervisar i gitarrspelning.

– Vi är glada över att invånarna välkomnat vår familj och vårt arbete som en naturlig del av byn och församlingens uppdrag. På söndagar ordnas gudstjänst för barn eller söndagsskola i anslutning till mässan på bottenvåningen i vårt hus. Därtill kommer barnen i byn ofta till oss för att leka på vardagskvällar och helger. De vuxna kommer för att be om förbön eller för att kalla oss på hembesök. Vid behov kör vi också dem som behöver vård till närmaste sjukhus, säger Riikka-Maria Kolkka.

Delta i fasteinsamlingen

Genom att delta i fasteinsamlingen stöder du Thailands lutherska kyrka och Finska Missionssällskapets arbete bland luaminoriteten och andra minoriteter i norra Thailands bergsområden. Med hjälp av din gåva kan vi skapa ett skriftspråk, nå ut till människor genom församlingarna och hjälpa dem som är speciellt utsatta.

Du kan delta i Fasteinsamlingen genom att göra en inbetalning till:

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH,

Skriv F2016 i meddelanderutan.

Exempel på donationer:

  • Kostnaderna för en prästs resa ut till bergsbyarna 10 €
  • Söndagsskolhäften och pennor  25 €
  • En stor kastrull för att kunna bjuda på kyrkris efter
  • gudstjänsten 35 €
  • En gitarr till församlingarnas musikarbete 65 €

 Se en video från luaområdet

Församlingen i Ban Den fungerar som samlingspunkt när det ordnas mödrarådgivning. Foto: Riikka-Maria Kolkka

Riikka-Maria och Tomas Kolkka tillsammans med barnen Ella och Matias. Familjen reste tillbaka till Thailand 15 november 2015 efter en fyra månader lång vistelse i Finland då de besökte sina understödsförsamlingar i Finland. Foto: Jarmo Kulonen