Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Upprop för de funktionshindrades rättigheter överräcktes till utvecklingsministern

Finska Missionssällskapets tf direktör för utrikesarbetet
Finska Missionssällskapets tf direktör för utrikesarbetet

Uppropet hör till Finska Missionssällskapets kampanj Utjämningen, som stöder funktionshindrade i olika u-länder. I uppropet kräver de som skrivit under att Finland ska arbeta för att förbättra de funktionshindrades ställning genom att föra fram frågor i olika internationella sammanhang samt prioritera frågan inom utvecklingssamarbetet. Underskrifterna har samlats in vid olika evenemang i Finland och på nätet.

”Det är fint att ni har lyft fram de funktionshindrades ställning”, säger utvecklingsminsiter Sirpa Paatero och tackar Finska Missionssällskapet.

Sirpa Paatero lovade i samband med överräckningen att öka trycket på att Finland ska ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under pågående regeringsperiod.

Sällskapets tf direktör för utrikesarbetet, Tero Norjanen, säger att personer med funktionshindrade är de allra mest utsatta i u-länderna.

”När vi arbetar med dem som marginaliserats i samhället har vi lagt märke till att det ofta är personer med funktionshinder som befinner sig i den allra svåraste situationen i alla de länder där vi verkar. Attityderna och de fysiska hindren begränsar funktionshindrade personers möjligheter att vara fullt delaktiga i samhället”.

Utvecklingsminister Paatero poängterar vikten av utbildning för att förbättra de funktionshindrades ställning. I u-länderna har bara 3 procent av funktionshindrades barn möjlighet att gå i skola.

”Det är viktigt att fokusera på utbildning för funktionshindrade barn och utbildning av speciallärare, samt stöd för funktionshindrade barn och deras föräldrar. Man måste också fundera på vad som händer efter skolgången. Det är viktigt att stöda sysselsättning, säger Paatero.

En miljard människor med funktionshinder, 80 procent bor i u-länder

Det finns ungefär en miljard människor i världen. De funktionshindrades rättigheter förverkligas fortfarande inte fullt ut speciellt i u-länderna, där 80 procent av alla funktionshindrade i världen bor. I u-länderna är inställningen till funktionshindrade oftast negativ, och personer med funktionshinder göms ofta där hemma.

Det arbete för funktionshindrade som Finska Missionssällskapet stöder har som målsättning att se till att de mänskliga rättigheterna förverkligas, att skolgång och sysselsättning förbättras och att få slut på förtryck och utnyttjande. Arbetet genomförs i samarbete med lokala organisationer och samarbetsparter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Finska Missionssällskapets rekommendationer till Utrikesministeriet

  • De funktionshindrades rättigheter måste bli en synlig del av FN:s mål för hållbar utveckling 
  • Ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt främjande av förverkligandet i Finland och hos samarbetsparterna utomlands
  • De funktionshindrades rättigheter ska i större mån beaktas i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete
  • Mera fokusering på utbildning för funktionshindrade barn och unga