Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen 2012 stöder kvinnornas ekonomiska rättigheter

I år stöder utjämningen kvinnorna i Tanzania.
I år stöder utjämningen kvinnorna i Tanzania.

Finska Missionssällskapets utjämningskampanj startade på vårdagjämningen den 20 mars. I år fokuserar utjämningen på att förbättra kvinnornas ekonomiska rättigheter i Tanzania. Kvinnorna har goda möjligheter att sporra utvecklingen i de flesta utvecklingsländer. Med hjälp till självhjälp kan de förändra sina samhällen och byar.

Majoriteten av världens fattiga och analfabeter är kvinnor. Kvinnorna producerar över hälften av maten i världen men äger bara två procent av marken. Kvinnor utför över 60 procent av alla jobb i världen, men får bara 10 procent av inkomsterna. En tredjedel av alla kvinnor gifts bort före de fyllt 18 år.
Fattigdomen bland kvinnor och flickor beror på att deras grundrättigheter inte respekteras. De diskrimineras ofta inom utbildningsväsendet, inom hälsovården, i arbetslivet och de saknar hälsovård och äger sällan någon mark.
Kränkningarna mot kvinnor hindrar samhällsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten i många u-länder. Genom att förbättra kvinnornas tillvaro kan man minska fattigdomen i många länder. Kvinnorna påverkar hela sin familjs välmående i en positiv riktning: barn till utbildade kvinnor med utkomst ges möjlighet till skolgång.
De insamlade medlen används bland annat till att stöda kvinnornas spar- och lånegrupper. I spar- och lånegrupperna investerar kvinnorna regelbundet i en gemensam kassa. Var och en får turvis använda en del av besparingarna. Då kvinnorna fått yrkesutbildning kan de med hjälp av ett litet lån från den gemensamma kassan starta ett företag.

Utjämningsgäster med expertis från Tanzania

Finska Missionssällskapet stöder flera olika organisationer med uppgiften att förbättra kvinnornas ställning. Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS), är en av de organisationer som kämpar för kvinnornas rättigheter. Programkoordinatorn Emmanuel Shangweli gästar Finland i egenskap av utjämningsgäst 23.5.–11.6.2012. På hösten anländer Kellen Machibya och Rehema Samuel till Finland, båda sysselsatta inom TCRS fältarbete.

TCRS arbetar för att minska kvinnornas arbetsbörda och öka deras inkomster. För att ge kvinnorna möjlighet till egna inkomster ordnas kurser i till exempel läskunnighet, småföretagsamhet, odling och hantverk. Samtidigt ökar kvinnornas självförtroende så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslutsprocesserna i samhället. Kvinnorna organiserar sig i spargrupper och förbättrar själva sin ekonomiska trygghet.
I Kishapu i Tanzania har klimatförändringarna lett till vattenbrist och ökenutbredning. Under torrperioderna går en stor del av kvinnornas tid åt till att hämta vatten. Genom att borra brunnar, plantera träd och odla grödor som bättre klarar torkan, underlättas kvinnornas vardag. De får tid över till att utbilda sig, skaffa sig ett yrke och förbättra familjens ekonomi.

Utjämningen delar välfärden

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga informations- och medelanskaffningskampanj vars mål är att förbättra levnadsförhållandena i u-länderna. De utvecklingsprojekt som Utjämningen stöder får också medel från Finlands utrikesministerium. De insamlade medlen från utjämningskampanjerna täcker sällskapets egen självfinansieringsandel på 15 procent.
Vid vår- och höstdagjämning är dag och natt lika långa överallt på jorden. Solljuset fördelas jämnt över världens alla länder. Genom utjämningskampanjen vill Finska Missionssällskapet väcka intresse kring möjligheterna att dela jämnt.
Utjämningskampanjen startade vid vårdagjämningen den 20 mars och kulminerar kring höstdagjämningen den 22 september.
www.utjamning.fi

Bilagor