Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen 2019: Utjämningen ger hopp i klimatkrisen

Årets Utjämningskampanj stöder Finska Missionssällskapets klimat- och miljöarbete runtom i världen. Konsekvenserna av klimatförändringarna slår hårdast mot de fattiga. Torka och extrema väderförhållanden gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst, odla och få tag i rent vatten.

Finska Missionssällskapet hjälper människorna att bromsa klimatförändringarna och att anpassa sig till de förändringar de medför. Fattiga familjer får hjälp med att utveckla jordbruket och förebygga katastrofer.

Tillsammans med våra lokala samarbetsparter arbetar vi också för att bromsa klimatförändringarna. Detta sker till exempel genom att stöda hållbar energiproduktion och öka kunskaperna om miljövård. Vi hjälper befolkningen att plantera träd, som förhindrar erosion och binder kol.

Ge en gåva till Utjämningen.

Läs mer om Utjämningskampanjen här. 

Läs mer artiklar om vårt klimatarbete här.