Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen kulminerar på höstdagjämningen – upprop för funktionshindrades rättigheter

Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. ”Vi möter Kristus i de svagaste”
Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. ”Vi möter Kristus i de svagaste”

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj kulminerar vid höstdagjämningen 23.9. Kampanjen stöder funktionshindrade människor i olika utvecklingsländer.

I samband med kampanjen samlar Finska Missionssällskapet in namn i ett upprop för att uppmana Finlands regering att lyfta fram de funktionshindrades rättigheter. Uppropet, som redan har skrivits under av sex tusen personer, kommer att överlämnas till utvecklingsministern senare i år.

Finland har lovat att arbeta för funktionshindrade människors rättigheter internationellt, men ändå går bara en procent av finska statens biståndsbudget till projekt bland funktionshindrade.

Biskop Björn Vikström stöder Utjämningen

Biskop Björn Vikström är en av dem som skrivit under uppropet för de funktionshindrades rättigheter. 

– Funktionshindrade har minst lika mycket att ge som alla andra. Särbehov är ingen plump i protokollet.

Som kampanjens beskyddare vill han hålla fram vikten av att hjälpa de allra mest utsatta. ”Vi möter Kristus i de svagaste”, säger han och påminner samtidigt om att personer med funktionshinder har stor potential, bara de ges möjlighet till utbildning och får rätt hjälpmedel och stöd.

– Kampanjen gör gott. För att vi här i Finland skall kunna bära vårt globala ansvar behöver vi organisationer som Finska Missionssällskapet, genom vilka hjälpen kanaliseras. 

Kyrkan kämpar för de marginaliserade

Finska Missionssällskapet hjälper kristna kyrkor och organisationer i olika utvecklingsländer att nå ut med budskapet om att alla är lika värda. Tf verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet, Rolf Steffansson, säger att hör till kyrkans grunduppgifter att försvara dem som blir lämnade utanför.

– Vi ställer oss frågan: Vem blir inte sedd? I utvecklingsländer är de funktionshindrade speciellt utsatta.

En miljard funktionshindrade

I världen finns uppskattningsvis en miljard människor med olika typer av funktionshinder, varav 800 miljoner bor i utvecklingsländer. Fyra av fem lever i extrem fattigdom. Dessa personer blir många gånger diskriminerade, utnyttjade och övergivna.

Det är mycket allmänt att de funktionshindrade barnen inte skickas till skolan då familjen skäms och gömmer undan barnen hemma. Finska Missionssällskapet anser det särskilt viktigt att stöda skolgången för funktionshindrade barn och ungdomar, eftersom utbildning är det effektivaste sättet att främja funktionshindrades likabehandling.

Många sätt att hjälpa

  • Skriv under uppropet för likabehandling av människor med funktionshinder på webbsidan www.utjamning.fi/upprop/ I uppropet kräver vi att man i det utvecklingssamarbete som finansieras med finländska medel bättre än tidigare beaktar funktionshindrades rättigheter och deras förverkligande
  • Ge en gåva till kontot FI38 8000 1400 1611 30, meddelande: UTJÄMNING2014, på internet på adressen utjämning.fi, genom att ringa till insamlingstelefonen på 0600-11310 (10,26 € / samtal + lna) eller genom att skicka ett textmeddelande UTJÄMNING5 (5 €) eller UTJÄMNING10 (10 €) till numret 16155.

Läs mera om Utjämningen

säger han och påminner samtidigt om att personer med funktionshinder har stor potential. Foto: Joanna Lindén-Montes
säger han och påminner samtidigt om att personer med funktionshinder har stor potential. Foto: Joanna Lindén-Montes