Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen stöder funktionshindrade barns skolgång i u-länderna

I världen finns det 90-150 miljoner barn med funktionshinder. I utvecklingsländerna går endast 2-3 procent av dem i skola.

Ofta tror föräldrarna att ett funktionshindrat barn inte kan lära sig någonting och att det därför inte lönar sig för barnen att gå i skola. Ofta anser man att enda möjligheten för barnet är att tigga.

Funktionshindrade barn växer upp som osäkra vuxna som skäms över sig själva och är totalt beroende av andra. De har ofta ingen aning om vilka gåvor de har eller vilken framtid de kan få. Enda utvägen ur detta är utbildning.Ett funktionshindrat barn som fått gå i skola kan bevisa för sin omgivning att funktionshindrade kan gå i skola och klara sig i livet.

För att kunna gå i skola behöver barnen stöd: hjälpmedel, specialundervisning av kunniga lärare, skolskjuts, handikappanpassade klassrum och toaletter samt hjälp med skolavgifterna.

Utjämningen – fakta

Finska Missionssällskapet verkar tillsammans med lokala organisationer och samarbetsparter för att förbättra de funktionshindrades ställning på olika håll i världen. Målet är att flera funktionshindrade barn ska få möjlighet att gå i skola, lära sig ett yrke och bli självförsörjande.

Så här hjälper vi:

Finska Missionssällskapet söker upp funktionshindrade på landsbygden, där många barn lever undangömda.

  • Vi upplyser föräldrar om betydelsen av att gå i skola och sköta om funktionshindrade på rätt sätt.
  • Vi stöder funktionshindrade barn genom att betala deras skolavgifter.
  • Vi utbildar speciallärare.
  • Vi stöder produktion av läromaterial.
  • Vi hjälper föräldrar att skaffa sig bättre inkomster så att de har råd att låta sina barn gå i skola.
  • Vi påverkar undervisningsmyndigheterna så att de främjar skolgången för funktionshindrade barn.

Besök Kampanjsidan:

www.utjämning.fi

Varje cent är ett steg närmare skolan.

Läs mera: Upprop för funktionshindrades rättigheter (2014)

Tarmo Heikkilä, Finska Missionssällskapets expert på människorättsfrågor: “Trovärdigheten står på spel” (HBL)