Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningsinsamling för Nepal

Målet för Finska Missionssällskapets traditionella Utjämningsdagsinsamling är mycket praktiskt denna vår. Sällskapet samlar medel bl.a.för projekt, som strävar efter att underlätta människornas liv i bysamhällen i Nepal. Utvecklingsprojekten innefattar även läsklasser.

Utjämningsdagens nepalesiska gäst, Diana Pradhan Silwal kommer att besöka församlingar också i Borgå stift under sitt Finlandsbesök 15-28.3.2004. Diana Pradhan är chef för Partnership Program, som hjälper biståndsorganisationer att utveckla sitt arbete och skapa kontakter med myndigheter och andra organisationer. Hon har studerat samhällsvetenskap såväl i Kathmandu som i Bombay, Indien och studerar för närvarande businessadministration i England.

Nepal är ett av världens ekonomiskt fattigaste länder. Den förväntade livslängden i Nepal är 59 år. Sju barn av hundra dör under det första levnadsåret. Politisk och samhällelig osäkerhet och sammandrabbningarna mellan maoisterna och regeringen har försvårat livet för befolkningen och ökat fattigdomen.

Populära kurser i bambuodling och getskötsel

Närmare 90 procent av nepaleserna bor på landsbygden. Den nepalesiska jordbrukarens liv är en ständig kamp mot naturförhållanden och fattigdom. Skörden räcker inte till för hela året och regnen förstör ofta terrassodlingarna. Dessutom är det svårt att få utsäde i glesbygden.

På utbildningscentret i Pokhara arrangeras jordbrukskurser där människorna får tips om hur de kan förbättra sina levnadsförhållanden. De mest populära kurserna har gällt grönsaksodling, vattenhushållning och getskötsel. Även bambuodlingskurser har varit efterfrågade; bambu binder jorden och förhindrar erosion.

I samarbete med Tribhuvan universitetssjukhus i Kathmandu strävar man efter att öka hälsostationernas beredskap att ta hand om personer med mentala problem. Detta sker genom utbildning och arbetshandledning. Oroligheterna i landet har ökat antalet mentalvårdspatienter.

Vägen ger människovärde

Mugu län i nordvästra Nepal är ett av landets fattigaste och mest isolerade områden. Befolkningen bor utspridd i bergsbygden på 2 000-3 000 meters höjd. Femton procent av männen är läskunniga, endast nio procent av kvinnorna. Barndödligheten stiger upp till femtio procent.

Finska Missionssällskapets missionär, barnmorskan Kirsti Kirjavainen, som arbetar i Mugu, berättar att utvecklingsprojekt helt konkret förändrar människornas liv.Detta skedde i byn Talla Guira. Byns barn gick inte i skola, de vuxna kunde varken läsa eller skriva och hälsovårdstjänster saknades. Enligt byutvecklingsgruppen rådde det brist på praktiskt taget allt: läsklasser, hälsofostran, kunskap om jordbruk, toaletter, vattenledningar… Men byborna tycktes inte intressera sig för någonting. Utvecklingskommittén försökte närma sig problemen från många olika vinklar, men förgäves.

Till slut kom det fram att byborna ville bygga en väg från huvudvägen till sin by och vidare till följande by. Då vägen blev färdig, förklarade byborna att vägen ger dem människovärde. Tidigare hade ingen färdats genom deras by, eftersom byns befolkning hörde till en låg kast. Tack vare vägen tar ingen längre en besvärlig omväg, utan färdas genom deras by.

Efter vägen var det toaletternas, vattenledningarnas och trädgårdarnas tur. Man startade läsklasser och livet i Talla Guira förändrades totalt på ett år.

Finska Missionssällskapets arbete i Nepal inleddes 1978. Samarbetspartnern har varit den förenade missionen i Nepal (United Mission to Nepal), som varit verksam sedan 1954 och är en av de största internationella medborgarorganisationerna i landet. FMS har genom den förenade missionen stött hälsovårds- och mentalvårdsarbetet, utbildning, utvecklandet av bysamhällen samt verksamhet i olika lokala medborgarorganisationer.

Finska Missionssällskapet har anordnat utjämningsdagar sedan år 1993. Målsättningen är att utjämna välståndet i välden. Vår- och höstdagjämningen som tidpunkt är synnerligen lämpliga för detta ändamål: då distribueras solljuset jämnt över hela världen.

Inbetalningar kan göras på följande konton: Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, OKO 578007-141240