Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningskampanjen 2011 stöder Nepals lägsta kast och funktionshindrade

Samaritan Uplift Service hjälper daliterna genom att ge dem identitetsbevis
Samaritan Uplift Service hjälper daliterna genom att ge dem identitetsbevis

Finska Missionssällskapets årliga Utjämningskampanj startar vid vårdagjämningen. År 2011 går de insamlade medlen till Nepals daliter och funktionshindrade. Pengarna används till att förbättra utbildningsnivån, göra hälsovård tillgänglig och utveckla människornas levnadsstandard.

I Nepal avgör människans ursprung hela hennes levnadsöde: utbildningsmöjligheter, yrke, partner, status och människovärde är stark förknippat med kastväsendet. Funktionshindrade, minoritetsfolk och den lägsta kasten, daliterna, utesluts och diskrimineras. Trots att kastsystemet officiellt är avskaffat omsätts det fortfarande i praktiken i det nepalesiska samhället.

Människovärdet är okränkbart

Daliterna utgör ungefär 20 procent av Nepals befolkning. De uppfattas som förorenade och personer av högre kast vill inte ens röra vid dem. Daliterna har marginaliserats i samhället på grund av fattigdom och förtryck. De saknar utbildning, hälsovård, inkomster och människovärde.

De funktionshindrade befinner sig i samma situation. Funktionshinder uppfattas traditionellt som ett gudomligt straff i Nepal, en konsekvens av förseelser i ett tidigare liv. Det finns cirka tre miljoner funktionshindrade i Nepal, varav många lever undangömda.

Finska Missionssällskapet stöder flera nepalesiska medborgarorganisationer som arbetar för att förbättra daliternas och de funktionshindrades situation.

Organisationen Forward Looking arbetar för att förändra attityderna kring funktionshindrade i Nepal. Funktionshindrade erbjuds grund- och yrkesutbildning i Kathmandu och i ett tiotal skolor runt om i landet. Finländska faddrar stöder 450 funktionshindrade barn och ungas skolgång via Forward Looking.

Samaritan Uplift Service förbättrar daliternas ställning i södra Nepal. Organisationen fokuserar på undervisning i läs- och skrivkunnighet, spar-lånegrupper för kvinnor, barnens skolgång, jordbruks- och vattenprojekt samt juridisk hjälp bland annat gällande markägarförhållanden och anskaffningen av identitetsbevis.

Utjämningen delar välfärden

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga informations- och medelanskaffningskampanj, som stöder utvecklingsarbete på olika håll i världen. Sällskapets utvecklingssamarbetsprojekt får också finansiering från utrikesministeriet. Utjämningskampanjen täcker sällskapets självfinansieringsandel.

Utjämningskampanjen startade år 1992 med inspiration av vår- och höstdagjämningen. Ljuset delas, till skillnad från levnadsvillkoren, jämnt över världen två gånger om året. Världen behöver en utjämning av välfärden.

Utjämningskampanjen börjar på vårdagjämningen den 21.3 och kulminerar vid höstdagjämningen den 23.9. Församlingarna ordnar olika evenemang i anslutning till Utjämningen. Flera Utjämningsgäster kommer att besöka Finland i maj-juni, bland annat en grupp synskadade musiker och Finska Missionssällskapets jurist Bishnu Gurung, som själv är född dalit och arbetar med Samaritan Uplift Service.

År 2010 inbringade Utjämningskampanjen drygt 400 000 euro. Kampanjens tema var matsäkerhet och förhindrandet av ökenspridningen i Senegal och Mauretanien.

www.utjämning.fi

 

en grund för medborgarskap och första steget mot jämlikhet. Foto Joanna Lindén
en grund för medborgarskap och första steget mot jämlikhet. Foto Joanna Lindén