Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningskampanjen lättar kvinnornas börda

Utjämningen stoppar fattigdomen.
Utjämningen stoppar fattigdomen.

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj kulminerar vid höstdagjämningen den 22 september. De insamlade medlen används till att förbättra kvinnornas ekonomiska rättigheter genom utbildning och företagsamhet i flera utvecklingsländer.

Kvinnor utför över 60 procent av alla jobb i världen, men får bara 10 procent av inkomsterna. Kvinnorna i u-länderna är en stor resurs för utvecklingen, men eftersom de ofta saknar möjlighet att bestämma över sina egna liv och går miste om utbildning har de svårt att påverka och förändra sina lokalsamhällen.

När kvinnorna får utbildning har de möjlighet att skaffa sig ett arbete eller starta ett företag. Detta leder till många positiva effekter: utbildningsnivån stiger, barnen hålls friskare och kan gå i skola, fattigdomen minskar och kvinnorna och männen fattar gemensamma beslut.  

Gäster från Tanzania berättar om resultaten på gräsrotsnivå

Finska Missionssällskapet stöder flera utländska samarbetsorganisationer som arbetar för att förbättra kvinnornas ställning. I Tanzania verkar Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS). Organisationens verksamhetsledare Mark Leveri och fältkoordinatorerna Kellen Machibya och Rehema Samweli besöker Finland i september. Gästerna besöker församlingar, riksdagen och deltar i olika evenemang. 

TCRS:s projekt förbättrar kvinnornas ekonomiska situation genom att utbilda kvinnorna i företagsamhet och ordna hantverks- och odlingskurser. Målet är att kvinnorna ska värdesätta sig själva och sprida sina kunskaper vidare. Utbildade och friska mödrar uppfostrar sina barn till ansvarstagande och utbildade vuxna, som kan bryta fattigdomsspiralen.

Utjämningsseminarium i Kiasma

Församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnar utjämningsevenemang under hösten. Finska Missionssällskapet ordnar bland annat seminariet ”Globala, lokala kvinna!” vid Kiasma den 25 september klockan 14-16. Gästerna från TCRS deltar i seminariet, som behandlar kvinnornas ekonomiska rättigheter och småskalig företagsamhet i utvecklingsländer. Seminariespråken är finska och engelska och tillfället är öppet för allmänheten.

Utjämningen bryter fattigdomsspiralen

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj, vars medel kanaliseras till sällskapets utvecklingssamarbete på olika håll i världen. Sällskapet är utrikesministeriets samarbetsorganisation.

Utjämningskampanjen lanserades första gången 1992 med inspiration av vår- och höstdagjämningen. Ljuset fördelas jämnt över världen två gånger om året, men världens resurser förblir ojämnt fördelade. Det behövs en utjämning av välfärden.

Församlingarna kan i år bekanta sig med en nypublicerad utjämningskatekes som finns att ladda ner på www.utjämning.fi

På webbsidan finns också flera kortfilmer om utjämningen.

Utjämningsgästerna ställer upp på intervjuer under sin vistelse. Kontakta Salla Matilainen för bokningar, salla.matilainen@suomenlahetysseura.fi, tfn. 020 7127  258.