Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utrikesministeriet gav gott betyg för Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete

Sakundi Devi Musahar deltar i en sparlånegrupp i byn Jutepani i Sarlahi
Sakundi Devi Musahar deltar i en sparlånegrupp i byn Jutepani i Sarlahi

 

Revisionsbyrån KPMG Offentliga Tjänster Ab har granskat Finska Missionssällskapets användning av erhållna medel för utvecklingssamarbete. I kontrollen som gjordes på uppdrag av utrikesministeriet granskades Finska Missionssällskapets verksamhet i Finland, Etiopien och Nepal åren 2009-2011.

Finska Missionssällskapets förvaltning och kontroll av utvecklingssamarbetet konstaterades vara mycket starkt. Inga händelser som skulle ha lett till omedelbara förändringar i verksamheten påträffades. Finska Missionssällskapets verksamhet konstaterades vara lagenlig, administrativt noggrann, exakt och professionell.

Tyngdpunkten i granskningen var administrationen. Det var alltså inte fråga om en bedömning av effektiviteten i projekten. Etiopien och Nepal valdes som granskningsobjekt eftersom man ville inkludera ett afrikanskt land och ett land där Finska Missionssällskapet har ett eget kontor.

Enligt KPMG:s rekommendationer fortsätter Finska Missionssällskapet sitt arbete med att utveckla sin interna kontroll, riskhantering och övervakningssystem. Finska Missionssällskapet följer upp sina utvecklingsprojekt på många olika nivåer. Målsättningen är att utveckla budgeteringen av administrationskostnaderna, kvalitetskontrollen av tjänster, samt försäkra sig om att de som verkar i olika projekt också deltar i utvärderingen.

Förvaltningsrevisionen hör till den granskning som utrikesministeriet genomför vart femte år. Syftet är att övervaka hur samarbetsparterna använder Finlands medel för utvecklingssamarbete. Finska Missionssällskapet var senast mål för verksamhetgranskningen år 2007.

Utrikesministeriet beviljar 7,7 miljoner euro för sällskapets utvecklingssamarbete år 2013. Finska Missionssällskapet har kanaliserat statens medel för utvecklingssamarbete sedan 1970-talet.

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete bygger på budskapet om kärleken till nästan. Hjälpen förmedlas likvärdigt till alla, oavsett religion. Samarbetet med de lokala organisationerna och kyrkorna främjar dialog mellan religioner, fred och försoning.

Kirkko och Kaupunki uppmärksammade nyheten. Läs mera här

Översättning: Ingrid Björkskog/Joanna Lindén-Montes

Sakundi Devi Musahar deltar i en sparlånegrupp i byn Jutepani i Sarlahi
Sakundi Devi Musahar deltar i en sparlånegrupp i byn Jutepani i Sarlahi