Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vädjan om förbön för Colombia

Finska Missionssällskapet har vädjat till alla församlingar om förbön för människorättssitauationen i Colombia, som har försvårats under de senaste veckorna.

De som kämpar för de mänskliga rättigheterna i Colombia behöver nu vårt stöd. De senaste rapporterna berättar, att människorättssituation i landet har försvårats betydligt före julen 2009.

Vi ber Er komma ihåg människorättskämparna i er församlings förböner i gudstjänsterna.

Många av dessa personer och deras familjer upplever våld och hotas nästan dagligen. Under de första dagarna i december fick människorättskämparna i staden Arauquita veta om planerade våldshandlingar. Vi känner dessa människorättskämpar och deras familjer. För tillfället måste våra colombianska vänner fly undan direkt förföljelse.

Landets tysta lider

Finska Missionssällskapet och de finländska församlingarnas Utjämningskampanj har under detta år fördjupat sig i brott mot mänskliga rättigheter i Colombia. Inbördeskriget, som har pågått nästan ett halvsekel, har speciellt drabbat de s.k. tysta i landet: småbrukare, kvinnor, barn, åldringar och ursprungsbefolkningen. De som gör sig skyldiga till våld är regeringens trupper, paramilitära trupper och beväpnade motståndsorganisationer, som motsätter sig regeringen.

Jesus säger: Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner (Matt.5:9). Den evangelisk-lutherska kyrkan i Colombia och Lutherska världsförbundet har i flera års tid understött arbetet för att främja mäskliga rättigheter i Colombia. Den världsvida lutherska gemenskapen tillsammans med sina colombianska samarbetspartners motsätter sig allt våld och all orättvisa.

Kontakt med mänskorättsaktivisterna

Colombianska människorättskämpar har besökt Finland i år. De har blivit våra vänner. På motsvarande sätt har finländska journalister och församlingsrepresentanter bekantat sig med den colombianska vardagen, som präglas av våld, men också av hopp. Finska Missionssällskapet sände Kyrkpressens redaktör Johan Sandberg till Colombia och han har under höstens lopp skrivit många belysande artiklar om situationen i landet. Genom dessa möten har gemenskapen och upplevelsen av att gå sida vid sida stärkts hos båda parterna.

Finska Missionssällskapet kan inte som samarbetspartner till den lutherska kyrkan i Colombia och till Lutherska världsförbundet tiga om situationen. Vi vädjar till de finländska församlingarna och till alla kristna att de ska komma ihåg människorättskämparna i Colombia både i egna och i församlingens förböner.

Förbön

Jesus, fredsfurste. Under den här julen bär vi fram till dig speciellt Colombias folk och dess lidandes väg, som har varat i många årtionden. Vi bär fram dem, som modigt ställer sig på de tystas sida, mot våld och orätt. Vi ber för människorättskämparna i Colombia och för deras säkerhet i en svår situation. Herre, du känner alla dina vänner vid namn. Du känner våra bröder och systrar, som trots att de är hotade försvarar varje colombians oöverlåtliga människovärde och rätten att förverkliga mänskliga rättigheter. Ge oss vilja och kraft att vandra tillsammans med dem i ord och gärning.