Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vid missiologiskt symposium vädjades för de fattiga

Vid det missiologiska symposium som hölls i Tammerfors på fredagen vädjade man kraftigt för de fattiga. Finska Missionssällskapets utländska gäster öppnade fönster till olika delar av världen från Venezuela till Hongkong.

”De fattiga har ni alltid hos er”

Biskop Nicholas Tai från Hongkongs evangelisk-lutherska kyrka utmanade kyrkorna till samhällsansvar för fattiga och flyktingar. Flyttningsrörelsen från landsbygden till städerna och mellan olika länder ökar, vilket fördjupar klyftan mellan rika och fattiga.

Biskop Tai kritiserade också de megakyrkor i amerikansk stil som sprider sig i Asien och predikar framgångsteologi.
”Dessa kyrkor sluter sina ögon för nöden i världen” sade biskop Tai. Han påminde åhörarna om Jesu ord: ”De fattiga har ni alltid hos er.”

Enligt biskopen gynnar det nuvarande ekonomiska systemet rika, vilket bl.a. leder till att småföretagare blir tvungna att flytta bort för att ge plats åt stora köpcentrum och att hälsovården för de fattiga är i fara. Han uppmuntrade också kyrkorna till aktioner för miljö och rejäl handel.

Ledaren för arbetet bland kvinnor inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Venezuela, Virginia Iváñez, berättade att det inte finns någon jämställdhet mellan könen i hennes land. Kvinnor och barn förs bort som sexarbetare, och kvinnorna är inte säkra för misshandel ens i sina egna hem.

Kyrkan har skyddshem för både kvinnor som vill komma bort från prostitution och flickor som har upplevt våld i hemmet. De får hjälp med att inleda studier och hitta en mental balans.

”I kyrkan talar vi inte så mycket om våld utan om gott uppförande”, sade Iváñez. ”Vi börjar undervisa i ett gott uppförande redan i barnträdgården.”

Direktorn för Lutherska världsförbundets avdelning för mission och utveckling, Kjell Nordstokke, preciserade i sitt tal att profetisk diakoni är kyrkans uppgift.
”Kyrkan kan inte bara gå förbi de fattiga och låta bli att göra något för dem”, sade Nordstokke. ”Kyrkan ska vara ett språkrör för dem som inte får sin egen röst hörd.”

Kallelse till förnyelse och ett enkelt liv

Ledande biskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, Alex Malasusa, uppmanade åhörarna att fundera på varför det behövs förnyelse. Biskopen berättade att när en tanzanier bekänner sig som kristen frågar man honom genast i vilken kyrka han går i gudstjänst. Kyrkan är ett samfund där människor träffas som lemmar i Kristi kropp.

Förnyelse inom kyrkan kommer enligt biskopen ur ånger och syndernas förlåtelse.

”Genom dessa får människan göra en u-sväng i livet, och det här är just vad jag förstår med förnyelse och pånyttfödelse”, sade biskop Malasusa. ”När något sådant sker i ett samfund blir det ett pånyttfött samfund. Genom denna förnyelse har vi fått uppleva en verkligt stor andlig tillväxt.”

Pastor Tiina Ahonen påminde åhörarna om att människan är en del av skapelsen. Hon talade för en enklare och lugnare livsföring.

”Tro och livsföring går hand i hand, och grundpelarna i en kristen livsföring är enkelhet, rättvisa och återhållsamhet. Källan som ger kraft till förändring är Guds tilltal som möter oss i Bibeln, stillheten i bönen, kärleken till naturen och samhörigheten med allt skapat.”

Det missiologiska symposiet är en del av den riksomfattande missionsfesten som i år ordnades 5–7.6 i Tammerfors. Arrangörer var Finska Missionssällskapet och de evangelisk-lutherska församlingarna i Tammerfors.