Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Yrkesutbildning tack vare fadderstöd

På kvinnornas utbildningscenter bakar man kakor
På kvinnornas utbildningscenter bakar man kakor

Teija Laine: ”Det finländska fadderstödet har en avgörande betydelse för utbildningen.”

För tre år sedan startade Senegals lutherska kyrka en yrkesutbildning i Fatick. Utbildningen förbättrar utkomstmöjligheterna för unga kvinnor som inte haft möjlighet att gå i skola eller som blivit tvungna att avbryta skolgången.  I år blev de första eleverna färdiga med sin utbildning. Det finländska fadderstödet har haft en avgörande betydelse för utbildningen.

På kvinnornas utbildningscenter bakas det kakor, pastejer och små munkar. På gården hackaslök och grönsaker inför festlunchen följande dag. På utbildningscentret förbereds vslutningsfest för dem som gått klar sin yrkesutbildning.

Största delen av de människor som hör till den lutherska kyrkans verksamhetsområde, bor på landet. Där lever människor av jordbruk och boskapsskötsel, men deras inkomster är knappa och ofta har de inte råd att sätta sina barn i skola. Speciellt flickornas skolgång avbryts ofta eftersom de behövs för att hjälpa till med hushållsarbetet eller för att hjälpa till att försörja familjen.

Ett eget yrke

På utbildningscentret för kvinnor får kvinnorna bra yrkesutbildning samt information om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Tack vare utbildningen får dessa unga kvinnor ofta ett bättre självförtroende och möjlighet att försörja sig själva.

I den 3-åriga yrkesutbildningen ingår bland annat kunskaper om bokföring, språk, datateknik, arbetslagstiftning, företagsamhet och arbetstagarnas rättigheter. Under utbildningen kan eleverna specialisera sig inom sömnads- eller restaurangbranschen.

Varje år påbörjar 15 unga kvinnor utbildningen. Avslutningsfesten detta år var ännu festligare än fjolårets, eftersom de första eleverna nu blev klara med sin utbildning och fick sina betyg. Bland dem fanns Binta Marone, Fatou Touré och Ramatoulaye Ndiaye.

Radion bästa informationskanalen

Binta Marone från Fatick blev tvungen att avbryta sin skolgång när hennes pappa blev arbetslös och familjen inte mera hade råd att betala skolavgifterna.

”När jag hörde på radion att utbildningscentret skulle starta en yrkesutbildning blev jag inspirerad av tanken på att ännu kunna studera. Speciellt mycket har jag tyckt om hushållslära och bakning.”

I bakning fick Binta också klassens högsta betyg. Hon är även intresserad av datateknik och klarade sig bra också i det ämnet.

Drömmer om en egen symaskin och mer studier

Fatou Tourés föräldrar skilde sig när hon var liten.

”Jag växte upp med pappa i en by på landsbygden och gick där i skola. Jag gick ut grundskolan, men klarade inte av inträdesförhöret till gymnasiet och slutade därför skolan.”

Efter att hon slutat skolan flyttade Fatou till Fatick för att bo med sin mamma och hennes nya familj. Då fick hon höra om en yrkesutbildning som skulle börja och blev intresserad av att få lära sig mer om datateknik.

”Datatekniken var den största orsaken till att jag sökte mig till utbildningen. Under studietiden tyckte jag ändå mest om att sy. Jag skulle gärna lärt mig ännu mera handarbete, för jag kan ännu inte så mycket att jag kan starta ett eget företag. Jag måste lära mig att göra mönster enligt mått och att skära till tygerna. Min största utmaning är ändå hur jag ska kunna skaffa mig en symaskin och ett utrymme.” 

Att hitta sin egen plats känns meningsfullt

Ramatoulaye Ndiaye har växt upp hos sin farmor i Fatick.

”Jag var mycket sjuk som barn och det inverkade på min skolgång. Jag klarade av lågstadiet, men jag kom inte vidare till högstadiet, så skolan blev på hälft.”

Utbildningscentret för kvinnor erbjöd Ramatoulaye en ny chans att gå i skola igen.

”Också jag hörde om utbildningen på radion och jag blev direkt intresserad av den förmånliga utbildningsmöjligheten.”

Ramatoulaye klarade sig bäst i sömnad och tygfärgning. Hon berättar också att färgning av batiktyger är populärt i Senegal. De färgade tygerna passar både som sängöverkast och borddukar. Genom att sälja tygerna kan man få en inkomst.  

”Innan jag gifter mig vill jag lära mig mitt yrke ordentligt så jag kan försörja mig själv.”

Kvinnogrupper stöder

De nyutbildade kvinnorna grubblar på framtiden. Även om de har ett yrke, är det inte lätt att hitta ett jobb i småstäder som Fatick. Man borde ha kapital för att kunna skaffa material och starta eget. Binta Marone som tycker om bakning konstaterat att det i Fatick inte finns ett enda konditori. Efterfrågan finns det kanske ändå. Binta grubblar på var hon ska få tag utrymmen, en bakugn och redskap så hon kan utnyttja de kunskaper hon skaffat sig.

Fatou Touré berättar att kvinnorna försöker komma på olika sätt att försörja sig på. Kvartersvis bildar de kvinnogrupper som fungerar som små sparbanker. I slutet av varje månad ger kvinnorna en liten slant till den gemensamma kassan. Turvis får kvinnorna sen låna från kassan. Fatou hoppas att hon genom kvinnogruppen skall kunna skaffa sig en symaskin.

Tack till faddrarna

Binta Marone höll avskedstalet för sömnadsgruppen. Hon tackade lärarna, personalen och kurskamraterna för de tre åren och önskade alla Guds välsignelse i jobbsökandet.

Föräldrarnas representant betonade hur viktigt fadderstödet från Finland varit. I andra yrkesskolor är redan inskrivningsavgiften större än denna skolas hela årsavgift. Därför har kvinnorna kunnat studera utan ekonomiska problem. Det är ett stort tacksägelseämne för föräldrar som har begränsade möjlighet att hjälpa sina döttrar. 

Bli fadder
www.finskamissionssallskapet.fi/fadderbarn

Text: Teija Laine

pastejer och små munkar. Foto: Teija Laine
pastejer och små munkar. Foto: Teija Laine
På utbildningscentret förbereds avslutningsfest för dem som gått klar sin yrkesutbildning. Foto: Teija Laine
På utbildningscentret förbereds avslutningsfest för dem som gått klar sin yrkesutbildning. Foto: Teija Laine