Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet ger 80 000 euro i katastrofstöd till Myanmar

Bild. MPA

Finska Missionssällskapet ger 80 000 euro från katastroffonden till Myanmar där det råder humanitär kris till följd av de våldsamheter som militären riktat mot civilbefolkningen. Det finns risk att konflikten utvidgas till ett regelrätt inbördeskrig och ekonomin har kraschat. Antalet internflyktingar ökar dag för dag. Stödet från Missionssällskapet används till att hjälpa internflyktingar och familjer som mist sina inkomster på grund av krisen.

”Efter statskuppen i februari har Myanmars armé använt allt mer våld mot de demonstranter som motsätter sig kuppen. Särskilt i större städer har demonstranter tillfångatagits, torterats och dödats. Civilbefolkningen har flytt till områden som styrs av etniska minoriteters beväpnade grupperingar”, berättar Missionssällskapets projektchef för fredsprojektet i Myanmar Johannes Vierula.

”Samtidigt finns det risk för att det inbördeskrig som under en lång tid pyrt under ytan i områden som bebos av minoritetsfolk ska få ny fyr. Under de senaste veckorna har väpnade styrkor gjort flera flyganfall i delstaten Kayini. På grund av bombningarna har människor tvingats fly till gränstrakterna mellan Myanmar och Thailand. Tillsvidare har Thailand släpp in endast ett fåtal flyktingar från gränstrakterna eftersom myndigheterna är rädda för att coronan ska spridas”, berättar Vierula.

Även Myanmars ekonomi är på väg att kollapsa. En federation bestående av de fyra lutherska kyrkorna i Myanmar rapporterar att levebrödet för deras 50 000 medlemmar har äventyrats eller tagit slut. Många av dem är dagavlönade och är rädda för att lämna sitt hem för att söka jobb. Familjernas situation blir allt sämre. Det är svårt för organisationer att få hjälpen att nå fram, men Missionssällskapets långvariga samarbetspartner klarar av att verka också i den rådande situationen och når de som behöver hjälpen bäst.

”Av Missionssällskapets katastrofhjälp går 40 000 euro till landets internflyktingar via två lokala medborgarorganisationer. Missionssällskapets samarbetspartner Euro-Burma Office koordinerar hjälpinsatserna. Flyktingarna får tillfälligt boende, mat, hygienartiklar, kläder och mediciner”, berättar Missionssällskapets sakkunniga inom humanitär hjälp Miia Barrow.

”De resterande 40 000 euro riktas via Myanmars lutherska kyrkors federation till familjer som förlorat sin inkomst. Kyrkorna inom federationen delar ut mathjälpen och ger psykosocialt stöd till hjälpbehövande familjer på församlingarnas områden kring Yangon och Bago samt delstaten Chin.

Uppskattningsvis nås över 5000 människor av hjälpinsatsen. I skrivande stund är det svårt att få information från Myanmar eftersom nätuppkopplingarna där inte fungerar.

Stöd katastroffonden