Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet stöder pakistanska kristna som har förlorat sina hem

Omkring 125 hem där kristna människor bor har bränts ner i Pakistan. Missionssällskapet stöder familjer som förlorat sina hem med 20 000 euro från katastroffonden.

"Vi känner oss som en fluga på väggen när någon attackerar oss", säger biskop Humphrey Peters från stiftet Peshawar, Pakistan. Foto: Sami Mannerheimo.

I mitten av augusti anklagades två kristna för att ha vanhelgat Koranen i den pakistanska staden Jaranwala. Rivna sidor av Koranen som innehöll hädelse hittades nära det kristna samfundet.

Den misstänkta hädelsen av Koranen ledde till att en rasande folkhop attackerade och brände ner kristna kyrkor och hem i mitten av augusti. Omkring 27 kyrkor och 125 hem förstördes. Biblar revs också och brändes.

“Vår samarbetspartner, stiftet Peshawar, har fått en förfrågan om hur vi kan hjälpa dem som har förlorat sina hem”, säger Iiro Pankakoski, sakkunnig vid Missionssällskapet. Han har ett nära samarbete med Pakistan och Mellanöstern.

Missionssällskapet stöder kristna som förlorat sina hem med ett bidrag på 20 000 euro från katastroffonden. 125 familjer får humanitärt bistånd, totalt cirka 1 800 personer.

“Vi ger nödhjälp till kristna familjer som har förlorat sina hem och sin egendom. Detta är i linje med principerna för humanitärt bistånd, där bistånd ges till dem som behöver det. Stödet kanaliseras genom Missionssällskapets långvariga partner, Peshawar-stiftet inom Pakistans kyrka”, säger Eija Alajarva, Missionssällskapets expert på humanitärt arbete.

Familjerna får kontantbidrag, vars belopp beror på hur omfattande deras hem har förstörts och vilken typ av nödhjälp de behöver. Med bidragen kan familjer köpa till exempel kläder, mat och husgeråd.

“Även om de kristna invånarna har börjat återvända till sina förstörda hem, försvinner inte deras rädsla och känsla av utsatthet i Jaranwala och andra delar av Pakistan. Det är som om de pakistanska kristna vore flyktingar i sitt eget land”, säger biskop Humphrey Peters från stiftet Peshawar.

I Pakistan är hädelse ett allvarligt brott som är belagt med dödsstraff. Hädelselagarna missbrukas också: stränga straff fungerar som ett avskräckande medel, till exempel för att tysta minoriteter och civila aktivister.

Text: Tarmo Ylhävuori

Dondera till katastroffonden