Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Satellitkanalen SAT-7 satsar på utbildning och stöd i coronatider

Satellitkanalen SAT-7 sänder undervisningsprogram som möjliggör skolgång för barn i Mellanösterns konfliktområden. Bild: SAT-7 (Bilden är inte tagen under coronatiden)

Numera utnyttjar SAT-7 också internet och sociala medier. Programmen förmedlar även information om coronaviruset och hur man kan förbygga smitta, och stöder familjers fysiska och psykiska välmående.

-SAT-7-programmen har stärkt den grundläggande utbildningen för barn som lever i Mellanösterns konfliktområden, och som hamnat utanför skolsystemet. Till följd av coronaepidemin kan allt fler barn inte gå i skolan, varför undervisningsprogrammen är extra viktiga just nu, konstaterar koordinatorn för det kyrkliga arbetet i Mellanöstern Janetta Vettenranta. Hon är stationerad på Cypern, där SAT-7:s huvudkontor ligger.

Rörelserestriktionerna som utfärdats till följd av coronaviruset påverkar människors liv i Mellanöstern och Nordafrika på samma sätt som i resten av världen. SAT-7 har gjort ett stödpaket som kan användas under coronatiden. Materialet ger barnen en möjlighet att fortsätta sin skolgång och ger familjerna stöd och råd i en krävande situation. Stödpaketet distribueras både via satellitteve, internet och sociala medier.

Webbmaterialet innehåller specialprogram som ger information om coronaviruset och hur man kan förbygga smitta, och stöder familjers fysiska och psykiska välmående. Där ingår också program om utbildning och fostran, som riktar sig både till skolbarnen och deras föräldrar.

SAT-7 har redan under fem års tid producerat program om utbildning och fostran för barn, lärare och föräldrar.  Programmen har stärkt barns sociala utveckling och gett kontinuerlig utbildning åt miljoner barn med olika bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika. Distributionen har skötts via sociala medier förutom via satellitteve.

Missionssällskapet stöder bl.a. programmet Min skola, som omfattar alla årskurser från förskola till åk 3. Programmet lär ut arabiska, matematik, engelska, naturvetenskaper och franska. Undervisning ges tre gånger i veckan via Facebook, där barnen vid behov kan få extra stöd av sin lärare.

Puzzle-programmet lär ut barnets rättigheter genom att låta barnen spela spel. Det finns också program där man via storytelling uppmuntrar till kreativt tänkande, fantasi och skapande verksamhet.

–Miljoner barn i Mellanöstern lever i konfliktområden, i fattigdom och på flykt. Coronaepidemin försämrar deras situation ytterligare. Min bön är att denna tid får oss att samarbeta och sprida hopp, konstaterar verksamhetsledaren för SAT-7 Rita El-Mounayer.

SAT-7 grundades 1996 och är en kristen ekumenisk organisation. Finska missionssällskapet var med om att grunda organisationen. SAT-7 sänder program på arabiska, persiska och turkiska på fyra olika satellitkanaler samt via nätet. Programmen når ca 30 miljoner människor i 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Satellitteve är den huvudsakliga informationskällan för bl.a. flyktingar. I Libanon nås tre av fyra flyktingar av satellitteve. Bild SAT-7