Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Satsar fullt på jobb och skola

Maria Ndilishange med sina hjälpredor
Diakon Maria Ndilishange har till sin hjälp ett tjugotal frivilliga lekmannadiakoner. De besöker bland annat åldringar som behöver hjälp och kan vid behov också dela ut t.ex. socker, tvål eller tändstickor. Foto: Maritta Peltokangas

Diakonen Maria Ndilishange är hängiven sitt jobb. Lönen är liten och räcker inte långt då hon också går i skola samtidigt. Men hon får bo i församlingens bostad och får även lite mat. Och hon har fått vad hon hoppades på – ett arbete i en stadsförsamling. 

– Jag ville till ett ställe där jag kan gå i skola och lära mig portugisiska. Nu går jag i sjunde klass. Jag kan tills vidare inte portugisiska så bra och förstår inte ungdomsspråket men jag försöker lära mig.

De flesta av kyrkans församlingar är på landsbygden så Maria är väldigt glad över att ha fått detta jobb.

– Församlingsarbetet gör jag på förmiddagarna och så går jag i skolan på eftermiddagarna, medan jag på helgerna ofta gör hembesök.

Hon studerade till diakon i Angolas lutherska kyrkas institut i Shangalala och började jobba i Xangongo församling i början av 2017. Staden Xangongo som ligger i södra Angola är en liten men snabbt växande stad liksom alla städer i landet.

Församlingen grundades efter millennieskiftet och är fortfarande ung. Dess medlemmar består till stor del av barn och unga och det är ovanligt att äldre syns till på gudstjänsten eftersom de oftast bor lite utanför staden och har svårt att ta sig till kyrkan. Men de hör ändå till kyrkan och församlingens diakoner och lekmannadiakoner besöker dem regelbundet. De frivilligas insats är ovärderlig för församlingen.

Det råder stor brist på präster i Angolas lutherska kyrka så Maria leder ofta gudstjänsten på söndag. Församlingen är väldigt beroende av de unga, de sköter söndagsskolan, predikningar och leder även musiklivet. Sammanlagt finns det ett tjugotal lekmannadiakoner och många av dem är väldigt hängivna sin uppgift. Maria tycker ändå att hon snart vill hålla en diakonskolning.

– Bara jag blir klar med slutproven i skolan först, säger hon.

Fjortonde söndagen efter pingst som har ett särskilt fokus på kärleken till nästan är en viktig dag i församlingen i Xangongo.

–  Under början av året samlade vi in pengar från kollekter, tävlingar och lotterier för att den dagen kunna bjuda in fattiga till kyrkan. Vi bjöd dem på mat efter gudstjänsten och det räckte också för att alla skulle få med sig lite mat hem.

Johan Myrskog

Fasteinsamlingen stöder i år utbildningen av präster och diakoner i Angola.

Delta i fasteinsamlingen

Maria förrättar gudstjänst
Det råder brist på präster i Angola, så Maria leder ofta också söndagsgudstjänsten. Foto: Maritta Peltokangas