Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Påskmorgonens händelser förmedlar hopp

Foto: Pixabay

Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” (Mark.10:33-34)

Påskens berättelser bär ett starkt budskap om rädsla och mod. Då Jesus berättade för sina lärjungar om sin vandring till Jerusalem visste Han vad som låg framför Honom. Vi kan undra över vilka känsloladdningar fanns med i diskussionen. Syntes rädslan i Jesu blick? Darrade hans röst? Han visste att man i Jerusalem skulle komma att ta ifrån honom all hans värdighet, rent fysiskt men också andligen. Ändå fortsatte han sin färd till Jerusalem, för ”människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Då vi 2020 förbereder oss för att fira påsk är oro och rädsla en del av mångas vardag. Vi följer aktivt med coronavirusets spridning och de hot det skapat. Många som från förut besväras av hälsoproblem känner ökad oro på grund av smittorisken. Vi oroar oss för våra närmastes hälsa. Hundratusentals människor frågar sig hur det ska gå med försörjningen. Sociala och fysiska avstånd kan också öka känslan av ensamhet.

Vi vet inte hur länge läget som har framkallat rädslan kommer att fortsätta, inte heller allt vad det kommer att föra med sig. Men i påskens budskap finns åtminstone tre dimensioner som hjälper oss vidare.

Den första dimensionen handlar om rädslan. Jesu ångestfyllda bön i Getsemane visar att också Han drabbades av ångest och sökte en väg ut. I berättelsen lägger Han ändå sin rädsla i Gud Faders hand och överlämnar sitt liv till Gud. Oron och rädslan hör till det mänskliga livet och vi skall inte bära på dåligt samvete över vår rädsla. Påskens berättelser visar att vi får lita på att Gud bär oss genom allt, också genom vår ångest.

Den andra dimensionen handlar om tjänande. Vi kan inte ta Guds plats och förklara varför världen har drabbats av denna oerhörda kris. Vi har inget svar på det. Men vi tror att detta är ett tillfälle då vi får bära varandras bördor. Mitt i krisen har människor hjälpt både sina närmaste släktingar och mer avlägsna medmänniskor. Många har gett av sin tid och sina tillgångar för att hjälpa andra. Det finns mycket ljus i mörkret, och medkänslan har gjort att hoppets låga tänds för många av dem som ängslas.

Den tredje dimensionen är framtidens dimension. Påskmorgonens händelser vittnar om ett hopp som inte ens den extremaste isolering kan släcka. Den trånga och igenbommade gravens dörr måste ge vika och livet segrade. Det finns ett liv också efter coronan även om det är annorlunda än det vi vant oss vid.

Då vi denna påsk talar mer än vanligt om människans förgänglighet påminner påsken oss om att Kristus har övervunnit också döden. I swahili betyder ordet som används för det eviga livet egentligen fullhet och helhet i alla dess dimensioner. Påskens budskap är, att Kristus har öppnat vägen till ett fullt liv i gemenskap och i överflöd, som är bestående, vilka stormar vi än möter.

Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet