Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank möjliggör etiska placeringar

Fadderbarnsfonden har fått nytt namn och skepnad och heter nu Barnens bank.
Fadderbarnsfonden har fått nytt namn och skepnad och heter nu Barnens bank.

Finska Missionssällskapets fadderbarnsfond har bytt namn och heter nu Barnens Bank.  Medlen används främst till utbildning. Donationerna möjliggör också starten av fadderbarnsprogram på nya verksamhetsområden.

Barnens Bank kompletterar den hjälp som faddrarna ger. Medlen används om något oförutsett händer och fadderbarnen behöver akut hjälp.
Utbildning är ett sätt att påverka barnens framtid och ge möjlighet till ett bättre liv. Även en liten gåva, till exempel en ny skoluniform eller ett specialredskap för ett funktionshindrat barn, kan förhindra att skolgången avbryts. Barnen behöver också psykiskt stöd för att orka studera fastän omständigheterna är svåra.

Stöd till lokalsamhällen

Medel från Barnens Bank används också för att förbättra omständigheterna i fadderbarnens närmiljö. Stödet uppmuntrar invånarna till att förändra de egna levnadsförhållandena och förebygger på så sätt  att barn och familjer far illa.

Barnen ges även möjlighet att delta i läger och utfärder samt lära sig praktiska färdigheter som gör det lättare att klara utmaningarna i skolan. De extra medel som faddrarna betalar kring julen styrs numera till Barnens Bank och delas rättvist mellan alla fadderbarnen.

Barnens bank har redan förmedlat stöd till aktivitetscentret i Dessie, Etiopien, för fadderbarn som blivit föräldralösa på grund av aids. På centret får barnen stödundervisning och hjälp med läxor samt lära sig snickra, handarbeta och odla grönsaker.

I Pakistan har närmare 900 barn kunnat gå i skola hela året, eftersom skolorna i Peshawar stift fått stöd från Barnens Bank.

I Nepal har de blinda och döva barn som hör till fadderprogrammet fått specialmaterial som hjälper dem i skolgången.