Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Den riksomfattande missionsfesten i Fredrikshamn samlade 9 000 besökare

Vid den finskspråkiga missionsfesten i Fredrikshamn kunde besökarna bland annat följa med hur kvinnorna i olika utvecklingsländer kan förbättra sina levnadsvillkor och på vilket sätt kyrkan kan vara delaktig i det här arbetet. Utvecklingsminister Heidi Hautala deltog i diskussionen. Foto: Jarmo Kulonen
Vid den finskspråkiga missionsfesten i Fredrikshamn kunde besökarna bland annat följa med hur kvinnorna i olika utvecklingsländer kan förbättra sina levnadsvillkor och på vilket sätt kyrkan kan vara delaktig i det här arbetet. Utvecklingsminister Heidi Hautala deltog i diskussionen. Foto: Jarmo Kulonen

Den finskspråkiga missionsfesten i Fredrikshamn avslutades den 10 juni. Under festdagarna samlades cirka 9 000 deltagare. Finska Missionssällskapets årsmöte hölls i samband med missionsfesten.

Biskop Matti Repo, ordförande för sällskapets styrelse, poängterade i sitt öppningstal vid årsmötet att allt det arbete som sällskapet utför är mission, det vill säga att dela evangelium, att tjäna genom diakoni och att påverka samhället i positiv riktning. Allt detta innebär försvar av våra medmänniskor med Kristus som förebild.

Under årsmötet granskade och godkände styrelsen för första gången, i enlighet med de nya stadgarna, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2013. De nya stadgarna trädde i kraft i september 2011.

Sällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen påminde om att resurserna för evangelisationsarbetet inte kommer att minska trots att sällskapet fortsätter arbeta för de mänskliga rättigheterna och utrotande av fattigdomen i världen.

Sällskapet har inga problem med att hitta motiverad personal att sända ut som missionärer. Utmaningen är finansieringen av missionärernas arbetsperioder. Rissanen uppmanade därför församlingarnas beslutsfattare att fortsätta arbeta för tillräckligt ekonomiskt stöd för sändandet av missionärer.

I årsmötet deltog 485 delegater, varav 423 representerade församlingarna, 18 medlemsorganisationer och 44 var personmedlemmar. Årsmötet är sällskapets högsta beslutsfattande organ. Styrelsemedlemmarna väljs vid årsmötet.

Nya styrelsemedlemmar

Av de fyra styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå omvaldes rektor Tapani Rantala från Åbo ärkestift. Som nya styrelsemedlemmar valdes koordinatorn för missionsarbete Ulla Mäkinen, Uleåborgs stift, länsprost Jaana Marjanen, Kuopio stift samt ungdomsarbetsledare Jari Berg, St. Mickels stift.

Följande personer fortsätter som styrelsemedlemmar: stiftssekreterare och pastor Kai Jantunen från St. Michels stift, verksamhetsledare Simo Juntunen från Lappo stift, missionssekreterare Minna Lairi från Esbo stift, direktör Mikko Myllys från Helsingfors stift, förvaltningsdirektör Mirja Niemi från Lappu stift, biskop Matti Repo från Tammerfors stift, överläkare Åsa Westerlund från Borgå stift samt vd Vesa Viitaniemi från Åbo ärkestift.

Åtta nya missionärer

Lördagen den 9 juni välsignade biskop Seppo Häkkinen åtta nya missionärer. Biskop Häkkinen sade att missionen hör till kyrkans väsen och att kyrkan inte behöver gömma eller be om ursäkt för sitt missionsarbete.

Missionsfesten 2013 i Helsingfors

Nästa år hålls den finska och svenska missionsfesten vid Helsingfors mässcentrum den 7-9 juni i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Läs hela nyheten här (på finska)