Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Farsdagskollekt för fredsarbete

På Farsdagen 14.11. samlas en kollekt i Finlands evangelisk-lutherska kyrkor för att befrämja fred och sprida Kristi budskap om försoning i Israel och de palestinska områdena. Medlen kanaliseras via Finska Missionssällskapet till församlingsarbete och evangelisation bland judar och araber.

Finska Missionssällskapet är en av de få organisationer som verkar såväl bland judar som araber. Sällskapet har 11 missionärer på området.

I Israel samarbetar FMS med de messianska församlingarna. I Shalhevetjah församlings lokaliteter i Jerusalem samlas också en församling som består av kinesiska gästarbetare. Bland palestinierna är samarbetspartnern den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien.

Detta år firar Finska Missionssällskapet 80 år av verksamhet i Mellanöstern. Arbetet bland judar och araber har presenterats i olika evenemang, föredrag och utställningar under temat ”Fred år alla”. Den riksomfattande missionsfesten i Helsingfors fokuserade också på Mellanöstern. Festens gäster var direktor Lisa Loden från Casparicentret i Jerusalem och biskop Munib Younan från den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien.

Biskop Munib Younan har i höst tilldelats utmärkelser för sina insatser att skapa dialog och försoning mellan judar, kristna och muslimer och för att upprätthålla den kristna närvaron i Det heliga landet. Utmärkelserna gavs av Holy Land Christian Ecumenical Foundation i Washington samt norska Betaniestiftelsen. Biskop Younan mottog fredspriset 2001 från Kristna fredsrörelsen i Finland.