Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finlands sjätte Näsdag närmar sig – Finska Missionssällskapet med i kampanjen

Nepals mest utsatta barn får hjälp genom Finska Missionssällskapet. Foto: Kirsti Kirjavainen.
Nepals mest utsatta barn får hjälp genom Finska Missionssällskapet. Foto: Kirsti Kirjavainen.

Förra året översteg Näsdagens insamlingsresultat för första gången två miljoner euro. Konceptet kommer från England, där “Red Nose Day” samlade in över 100 miljoner pund år 2011.

Näsdagen profilerar sig som “världens roligaste landskamp för barnens väl i utvecklingsländerna” och startade den 17 oktober. Kampanjen utmynnar i Yle TV2:s Näsdagsshow fredagen den 9 november. Veckorna innan syns Näsdagen runtom i Finland, i skolor, på arbetsplatser och ute på stan.

Hjälp till världens fattigaste barn

Medlen från näsdagsinsamling delas mellan nio utvecklingsorganisationer: Finlands Röda Kors, Kyrkans Utlandshjälp, Finska UNICEF, Rädda Barnen, Plan Finland, Finska Missionssällskapet, Fida International, Internationella Solidaritetsfonden och Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral (SASK). Organisationerna förmedlar hjälpen effektivt till de allra mest hjälpbehövande. Förra året fick varje partnerorganisation kring 190 000 euro.

Finska Missionssällskapet hjälper Nepal

Finska Missionssällskapet arbetet i Nepal med de insamlade medlen från Näsdagen. Målet med arbetet är att främja barns och kvinnors ställning samt stöda hela samhället – speciellt etniska minoriteter och daliter, det vill säga de lägsta kasterna i samhället – genom att främja en tryggad livsmedelsförsörjning, hälsa och utkomstmöjligheterna.

I Dolakhan och Kavre län stöder Finska Missionssällskapet det banbrytande mentalvårdsarbetet som görs bland barnen i Nepal. Mentala problem, orsakat av bland annat ett långvarigt inbördeskrig, är vanliga i Nepal. I samarbete med skolorna lär man lärarna mera elevvänliga undervisningsmetoder och skolmiljön anpassas så att den blir mer barnvänlig. Skolorna får hjälp med att starta klubbverksamhet och bibliotek. Skolorna lär sig också ge mera utrymme för lek och kreativitet. Föräldrarna engageras i verksamheten genom föräldraföreningar och hälsovårdspersonalen skolas att känna igen och vårda mentala problem.

Samarbete i sju län i Nepal

Finska Missionssällskapet stöder lokalsamhällen och myndigheter i sju nepalesiska län, så att de kan förbättra såväl de offentliga som de samhällsbaserade skolornas tillgänglighet och kvalitet.

I länen Dhadingi, Gorkhan och Tanahuni i centrala Nepal är befolkningen helt beroende av jordbruket, men i det bergiga området får enbart 15 procent av familjerna tillräckligt med föda av sitt jordbruk. Befolkningen i omgivningen består av etniska minoriteter och daliter och de har inte möjlighet att få nödvändig hälso- och skolservice. Av kvinnorna kan ställvis bara 5 procent läsa.

Förnyad webbsida: näsdagen.fi

På Näsdagens nya webbsidor finns idéer för att ordna egna Näsdags-evenemang. Den förnyade Näsdagen.fi är också ett ställe att testa de egna kunskaper om utvecklingsländerna. På sidorna finns frågor till såväl skolelever som föräldrar med näsdagsintresse.