Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fick 23,6 miljoner euro i stöd

Finska Missionssällskapets (FMS) intäkter för ordinarie verksamhet år 2004 uppgick till 23,6 miljoner euro, en minskning på 6 procent från året innan. Kostnaderna för verksamheten var de samma som år 2003, d.v.s. 23 miljoner euro.

”Sällskapets inkomstutveckling minskade något från år 2003, men ökade klart i jämförelse med åren 2001-2002”, konstaterade ekonomichef Erkki Vita.

”Rekordresultatet på 25 miljoner euro år 2003 berodde delvis på en förändring i sättet att bokföra testamentsintäkter.”

Missionsunderstödet från församlingarna och privata understödare uppgick till 19 miljoner euro, vilket betyder en minskning på 1,3 miljoner euro från året innan. Resultatet är dock det tredje bästa i sällskapets historia. Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet 4,5 milj. euro i understöd för utvecklingssamarbete utomlands.

Budgetmedlen från församlingarna uppgick till 8,4 miljoner euro, vilket innebar en minskning på 0,3 miljoner euro från året innan.

Det frivilliga understödet från församlingar och samfund, exklusive testamenten och stordonationer, sjönk med 4 procent till 7,7 miljoner euro. Intäkterna från direkta donationer ökade med 6 procent högre till 1,4 miljoner euro. Intäkterna från testamenten var betydande, 3 miljoner euro.

Tre fjärdedelar till arbetet utomlands

FMS har verksamhet i över 20 länder. För arbetet utomlands användes 17,4 milj. En stark euro bidrog fortfarande till att driftskostnaderna minskade utomlands. Merparten av intäkterna användes för församlingsarbete och evangelisation, utbildning och samhällsutvecklingsprojekt. Mest användes i Etiopien (2,3 miljoner euro), Tanzania (1,75 miljoner euro) samt i Angola och Senegal (1 miljon euro). I dessa länder har FMS många projekt, som förverkligas med biståndsmedel från Finlands utrikesministerium.

Helhetskostnaderna för sällskapets biståndsprojekt var 5,7 miljoner euro. År 2004 skedde samarbetet med utrikesministeriet inom ramen för ett partnerskapsavtal. Programmet innefattar 46 olika utvecklingsprojekt i tio länder i Afrika, Asien och Latinamerika.