Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fick kyrkans miljödiplom

Finska Missionssällskapet driver flera trädplanteringsprojekt i olika u-länder, med målet att bromsa klimatförändringarna.

Finska Missionssällskapet har som första kyrkliga organisation beviljats Kyrkans miljödiplom. Diplomet träder i kraft i mars 2019 och gäller de kommande fyra åren. Kyrkans miljödiplom är ett skräddarsytt verktyg för kyrkliga aktörer. Det beviljas de församlingar och organisationer som förbinder sig att följa kyrkans miljöprogram i sin verksamhet.

Miljöhoten berör ofta de människor som har det allra sämst ställt och inte heller har möjlighet att skydda sig från miljökatastrofer och dess följder på samma sätt som i rikare länder. Det här är fallet i många av de länder där Missionssällskapet verkar. Samtidigt är klimatavtrycket som störst i de rika länderna och därför är det aktuellt att Finska Missionssällskapet tar detta i beaktande i sin verksamhet. Missionssällskapet hjälper sina samarbetspartner att bättre klara av att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser.

Finska Missionssällskapets styrelse beslöt att ansöka om Kyrkans miljödiplom den 3 april 2017. Miljöplanen granskades av Kyrkans miljödiploms auditerare, pastor Irene Erkko i Missionssällskapets nya utrymmen i Böle den 29 oktober 2018.

Utjämningskampanjen 2019 fokuserar på miljöarbete med temat “Hopp i klimatkrisen”.

Läs mer om miljödiplomet här.