Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet kanaliserarde 50 000 euro via kristet sjukhus

Skadade började strömma till Bach kristna sjukhus 15 kilometer norr om staden Abbottabad strax efter jordbävningen 8.10. Sjukhuset, som drivs av den nordamerikanska protestantiska missionsorganisationen TEAM, klarade jordbävningen utan större skador. Finska Missionssällskapet kanaliserar 50 000 euro till Bach och Garhi Habibullah, ett annat litet sjukhus sjuttio kilometer längre norrut.

Bach sjukhus ligger vid Karakorum huvudväg, som går norrut ända till gränsen mot Kina. Sjukhuset har verkat i Pakistans norra bergsbygd sedan 1956 och har efter jordbävningen blivit ett centrum för utdelning av bistånd till bybor i Kaghan dalen.

Bach sjukhus är fullt av patienter. En del av dem ligger i tält, som man har satt upp på gården. Där sköts patienter och där övernattar de anhöriga, som följt med. Sjukhuset behöver nu finansiellt stöd för att kunna operera samt dela ut mediciner och mat, eftersom jordbävningsoffren får gratis vård. Normalt drivs Bach med patientavgifter. Sjukhuset har också stort behov av en extra portabel röntgenmaskin, eftersom de flesta patienter har benskador.

Finska Missionssällskapets missionär, hälsovårdaren Sirkka Rautiainen och utvecklingskonsult George Boota organiserar biståndsverksamheten på plats. Fyra manliga sjukvårdare från det kristna sjukhuset i Tank, som FMS har samarbete med, har rest till Bach för att hjälpa till.

Finska Missionssällskapet har tidigare beviljat 15 000 euro till Pakistans kyrka för biståndsarbete på katastrofområdet.

Katastrofinsamlingens konton är Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, ACA 578007-141240 och Aktia 405510-2255596. Skriv ”jordbävningen i Pakistan” i rutan för meddelanden. Donationer kan också sändas genom textmeddelande AID5 eller AID10 (5/10 €) till numret 16579.