Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sänder katastrofhjälp till Filippinerna

Finska Missionssällskapet skickar 12 000 euro från sin katastroffond till Filippinerna för att hjälpa de som drabbats av supertyfonen Haiyan. Medlen används bland annat till paket med hygienartiklar för de som drabbats värst av katastrofen på Visayaöarna samt till att kartlägga hjälpbehoven. Finska Missionssällskapets första hjälpinsats når tvåtusen människor.

Finska Missionssällskapet koordinerar stödet genom Kyrkornas internationella nätverk för katastrofarbete, ACT-alliansen.

För hjälputdelningen och kartläggningen av behoven ansvarar den indonesiska organisationen Yakkum Emergency Unit samt dess lokala samarbetsorganisationer i Filippinerna. Finska Missionssällskapets samarbetspart Yakkum Emergency Unit är en framstående lokal expert i katastrofarbete. Organisationen deltog i nödhjälpen efter tsunamin 2004 och har lång erfarenhet av katastrofarbete. Organisationen ser till att samhällen som drabbats av katastrofer kan fortsätta att fungera.

Hjälpbehovet är enormt i Filippinerna och förhållandena mycket svåra i katastrofområdet. Vid sidan av utvärdering av situationen och omedelbar nödhjälp förbereder sig Finska Missionssällskapet på ett långvarigt stöd bland annat genom att vid behov sända personal till katastrofområdet.

Tilläggsuppgifter: Timo Frilander, koordinator för katastrofarbete, Finska Missionssällskapet, +358 438241407

Hjälp katastrofens offer

Gör en inbetalning till katastroffondens konto:

IBAN: FI60 8179 9710 0312 86
BIC: DABAFIHH
Skriv HJÄLP i meddelandefönstret.

Ring vår donationstelefon 0600-11320 (20,28 € + lna) eller sänd ett textmeddelandet HJÄLP5 (5 €) eller HJÄLP10 (10 €) till numret 16155.

Det går också att delta i katastrofinsamlingen på våra donationssidor.