Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Julinsamling för barnens välfärd

Intäkterna från årets julinsamling används till att förbättra barns välfärd på olika håll i världen. I Botswana får barnen hjälp tack vare den lokala kyrkans insatser.

I staden Francistown i Botswana bär nästan hälften av stadens vuxna befolkning på hiv. En stor del av familjerna består av ensamstående mödrar och barn. Tillsammans med den lutherska kyrkan i Botswana hjälper sällskapet barn, ungdomar och familjer som lever under svåra omständigheter.
”Fattigdomen är iögonfallande: en fjärdedel av invånarna lever på mindre än en dollar per dag. Familjernas egna resurser räcker inte till för att försörja barnen och ungdomarna. Det finns också många barn som blivit föräldralösa på grund av aids”, berättar Marja Alastalo som arbetar för sällskapet i Francistown.

Stöd för utsatta familjer

Barn från mindre bemedlade familjer blir väl omskötta på daghemmet Masasi. Försummade ungdomar får möjlighet att återuppta sina studier i läsklasser. Läger och fritidsaktiviteter bidrar också till att förbättra deras välmående. Sällskapet erbjuder föräldrarna både psykiskt stöd och konkret hjälp i sitt föräldraskap.
Personalen som arbetar inom projektet Tsholofelong (Hoppets plats) är engagerad och tar väl hand om barnen och ungdomarna.
”Vi försöker undvika utstötning och mobbning genom att hitta på sånger och lekar där man närmar sig varandra. Vi vill skapa en atmosfär där var och en får känna sig älskad och accepterad”, säger Joan Kakuwa vid daghemmet Masasi i Francistown.

Efterlängtad skolgång blev verklighet

Goratamang Moruti är 14 år och går på sjätte klassen i lågstadiet. Att få gå i skola har varit allt annat än en självklarhet för Goratamang. 

”Som liten bodde jag med min mormor i byn Tonota. Eftersom min mormor inte skickade mig till skolan blev jag efter mina jämnåriga kamrater. När jag var 9 år kom min moster och hämtade mig till mamma, som bor i Francistown. Mamma i sin tur ordnade så jag fick komma med i en läskunnighetsklass som drevs inom projektet Hoppets plats. Där träffade jag andra som inte heller gått i skola tidigare.

Jag gick i läskunnighetsklassen i ett år. Vi lärde oss läsa, skriva setswana och göra enkla räkneuppgifter. Vi fick också lära oss hur man uppför sig och hur man sköter sin hälsa. Man berättade också för oss om Jesus. Det var roligt att vara med i klassen.

Efter läskunnighetsklassen hjälpte personalen på Hoppets plats mig att få börja i grundskolan.  Där har jag nu gått fem år och jag har klarat mig riktigt bra. I år flyttades jag mitt i året från femte klass till sjätte klass. Lärarna tyckte säkert att jag klarar mig så bra att jag kan gå i en högre klass.

Hemma har vi haft mycket problem. Mamma är arbetslös och hon är ofta sjuk. Från Hoppets plats har vi fått mat, kläder och hygienartiklar så vi klarat oss. Då jag har problem, vet jag att jag alltid kan berätta om dem för personalen på Hoppets plats. De uppmuntrar oss att orka vidare. Också mamma får råd av dem. Förra helgen var hon på en rekreationsdag för föräldrar och den hade visst varit mycket bra.

Min lillasyster har i tre år gått i Hoppets plats’ daghem Masasi .  Nu har hon börjat i förskolan.  Min lillebror börjat gå i dagis. Själv får jag äta lunch varje dag vid Hoppets Plats. Jag är också med i deras eftermiddagsverksamhet om jag hinner efter skolan. Varje år har vi också ett läger som jag alltid ser fram emot.  Jag är glad att jag får gå i skola. Jag drömmer om att en dag få bli läkare”.

Förbättra barnens möjligheter i världen

Intäkterna från julinsamlingen 2010 används till att förbättra barns välfärd på olika håll i världen. Sällskapet fokuserar speciellt på att främja utbildning och hälsovård, förbättra näringssituationen, minska fattigdomen, förhindra våld, stödja barn vars föräldrar dött i aids och hjälpa barn med funktionshinder. Julinsamlingen, som startade på 1960-talet, är Finska Missionssällskapets äldsta insamling.
Du kan donera via nätet på adressen www.mission.fi/julinsamling eller ringa vår donationstelefon: 0600 01515 (15,07 e + lna). Du kan också skicka ett textmeddelande: JUL5 (5 €) eller JUL10 (10 €) till numret 16160.
Julinsamlingen hör samman med De vackraste julsångerna. Kollekt uppbärs för missionsarbetet, antingen för församlingens egen avtalsverksamhet med sällskapet eller till julinsamlingen.