Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kulturer möts på missionsfest i Jakobstad

Finska Missionssällskapets traditionella missionsfest firas den 15-17 juni med Jakobstads svenska församling under temat Dela liv. Arrangörerna väntar ca tusen deltagare från hela Svenskfinland. Långväga gäster, talare och sångare kommer från Etiopien och Ryssland.

Kulturer möts i Jakobstad under missionsveckoslutet, men inte endast på festplatsen i yrkesskolan Optima. En färgstark finsk-ugrisk musik- och sånggrupp från Basjkirien i Ryssland kommer att glädja publiken på Jakobstads gågata. Denna intressanta grupp på åtta personer, som uppträder i marifolkdräkter, består av åtta personer, bl.a. en kommundirektör, en professionell dansare, en militär, lärare, musiker, kulturarbetare etc.

 

Evangelium, vatten, gödsel och mikrolån

Utvecklingschefen Aklilu Dufeira från Etiopien axlar strort ansvar för den protestantiska Mekane Yesuskyrkans biståndsprojekt. Efter den katastrofala torkan 1984-85 började kyrkan på allvar satsa på projekt på landsbygden. Det är fråga om synnerligen praktiska åtgärder: anskaffning av jordbruksredskap, genomgång av olika odlingsprogram, lån med låg ränta, gödselbanker, marknadsföring av produkter, skogsplantering, byggandet av vattenanläggningar etc.

Under fyra decennier har medlemsantalet i Mekane Yesuskyrkan ökat från 20 000 till över fyra miljoner Ca 250 000 frivilliga är engagerade i andligt arbete. Kyrkan hör till de snabbast växande protestantiska kyrkorna i världen. Finska Missionssällskapet har arbetat i Etiopien sedan 1968.

 

Kontakt med finsk-ugriska folkgrupper

Festens andra utländska gäst är Ingermanlands kyrkas unga missionsdirektor Aleksei Uimonen, som lärde sig finska av sina ingermanländska morföräldrar. Mission är en väsentlig del av arbetet i Ingermanlands kyrka. Personalen i kyrkans 74 församlingar kommer ständigt i kontakt med människor, som aldrig tidigare har hört det kristna budskapet.

Kyrkans kontakter med den fenno-ugriska befolkningen är viktiga. Fenno-ugrernas antal i hela Ryssland är ca 3,5 miljoner, i S:t Petersburg mellan 50-60 000. Nya församlingar grundas i centrala Ryssland och Sibirien, bl.a. i Mordva, Mari El, Komi, Udmurtien, Basjkirien, Tjuvasjien och Tatarstan.

Många olika slag av kristna grupper med brokig bakgrund vill införlivas med kyrkan. Det är en utmaning att bibehålla kyrkans enhet och identitet under dylika förhållanden.

 

Mångsidigt program

Missionsfesten inleds med ett missiologiskt symposium med föredrag av bl.a teologiedoktorerna Eila Helandet och Håkan Granberg. Festdeltagarna har också möjlighet att möta många finlandssvenska missionärer, bl.a. Christine Björkskog från Etiopien och Heidi Tyni från Ryssland. Båda är hemma från Larsmo. På programmet finns konsert i Pedersöre kyrka och många parallellprogram. Bibelstudierna hålls av biskop emeritus Erik Vikström, lördagkvällens festtal av biskop Gustav Björkstrand, som också predikar i söndagens radierade gudstjänst. En ny film från Thailand, Flickan och åldringen, har sitt uruppförande på lördag.

Barnen och ungdomarna har sitt separata program med bl.a.workshop med Furahakören och utfärder. Festprogrammet finns på Finska Missionssällskapets nätsidor.