Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kumbukumbus historiska Kina- och Afrikautställning kan ses fram till den 18 mars

I mars 1911 öppnade en utställning med kinesiska och afrikanska föremål i Helsingfors. Erland Sihvonen
I mars 1911 öppnade en utställning med kinesiska och afrikanska föremål i Helsingfors. Erland Sihvonen

Den kulturhistoriska utställningen “Hälsningar från Kina och Afrika! Folkupplysning och förunderliga ting i Finland för 100 år sedan”, är öppen för besökare vid Finska Missionssällskapets museum Kumbukumbu fram till den 18 mars.

Utställningen som turnerade i Finland åren 1911–12 var ägnad att bringa gemene man de första fläktarna från en värld utanför Europa. Utställningen väckte stor förundran och en mångfald av känslor. Recensenten i tidningen Turun Sanomat var entusiastisk: ”Så färgrika framtona manegens väggar, prunkande i rött, blått och guld, att man plötsligt tycker sig förflyttad till ett sagoslott.” (TS 19.10.1911)
Finska Missionssällskapets anställda hade samlat in föremål på sina verksamhetsområden i Kina och nuvarande Namibia. Samlingarna sammanställdes till en ambulerande utställning som visades på 14 orter runtom i landet, däribland Viborg, Uleåborg och Åbo. Syftet var att göra Missionssällskapets arbete allmänt känt genom en exposé av levnadsförhållandena hos de stammar bland vilka missionärerna levde och verkade.

Experter på främmande kulturer

Som utställningens primus motor fungerade missionären Erland Sihvonen. Han hade samlat en ansenlig mängd kinesiska föremål under åren 1902–10, då han verkade i Hunan i sydöstra Kina. För kollationeringen av den afrikanska avdelningen svarade August Pettinen, med 18 års erfarenhet av arbete på missionsfältet. Denna avdelning skildrade ambostammarna i norra Namibia och deras liv.
De positiva erfarenheterna av ambulerande utställningar jämte växande föremålskollektioner ledde till att Finska Missionssällskapet den 11 januari 1931 öppnade sitt eget Missionsmuseum.

Intryck från världen under tidigt 1900-tal

I början av 1900-talet började storfurstendömet Finland nås av influenser från stora världen. Intelligentsian och förmöget folk hade redan hunnit se sig vidare omkring och bejakade entusiastiskt intrycken från Europas stora metropoler. Men bland allmogen, bondebefolkningen på landsbygden och arbetarna i städerna var det sämre ställt med kunskaperna om yttervärlden. Särskilt vaga var uppfattningarna om Kina och Afrika. Om Kina visste man i stort sett att kulturen där var gammal, och Afrika ansågs helt enkelt vara outvecklat och primitivt.
Den kinesisk-afrikanska utställningen 1911–12 svarade mot ett växande intresse för utlandet. De underliga tingen, som t.o.m. beskrevs som lustiga, och presentatörernas livfulla referat väckte stor genklang hos publiken och skapade nya föreställningar om exotiska folkslag och deras levnadsförhållanden.

Ambulerande utställningar stor utmaning

Utställningen turnerade Finland runt i över 13 månader, ett tungt åtagande för personalen. På varje ort gällde det att hitta lämpliga lokaler, skaffa tillstånd, annonsera, packa upp lårarna och hänga föremålen till beskådande. De ständiga visningarna från morgon till kväll frestade likaså på krafterna. Utställningens alltiallo, Erland Sihvonen, fann sålunda anledning lätta sitt hjärta för fästmön Hilja Närvänen: ”Jag är rent utsjasad, kära du. Hela dagarna har man fått slå i spik, trycka in stift med fingrarna, arrangera bilder, tapeter på väggarna, saker på borden.”
Kumbukumbu, Finska Missionssällskapets museum, är ett kulturhistoriskt specialmuseum, vars basutställning grundar sig på museets mångsidiga etnografiska samlingar. Basutställningen ger också en översikt över de stora världsreligionerna och Finska Missionssällskapets 150-åriga historia. Museumet grundades för 80 år sedan.’
Hälsningar från Kina och Afrika! Folkupplysning och förunderliga ting i Finland för 100 år sedan 15.4.2011–18.3.2012
Kumbukumbu, Observatoriegatan 18, Helsingfors Öppethållningstider: tisdagar samt torsdag-söndag 12-16, onsdagar 12-19. Grupper enligt överenskommelse.
www.kumbukumbu.fi

nyligen hemkommen från Kina (i främre raden) tog initiativ till projektet.
nyligen hemkommen från Kina (i främre raden) tog initiativ till projektet.