Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet och kyrkan söker emoji för förlåtelse

– Idén till den här kampanjen kom under vårt temaår för fred. Vi hoppas att satsningen inspirerar olika människor att delta i diskussionen, säger kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen på Kyrkostyrelsen.

 

 

Tuomo Pesonen är glad över att flera samarbetspartner redan har inspirerats av kampanjen.

Kampanjen Forgivemoji har kommit till på initiativ av kyrkan och söker under tre månaders tid idéer för en emoji för förlåtelse. Det går att sända förslag på kampanjens webbsida på adressen www.forgivemoji.fi. De bästa idéerna kommer vidare till en omröstning där vem som helst kan rösta på sina favoriter.

Dagens kommunikation kryddas med olika slag av emojier. Det finns idag över 3 000 emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som man kunde använda för att säga ”Jag förlåter dig”. Kampanjen Forgivemoji som inleddes på torsdagen söker idéer för en emoji för förlåtelse.

Nya smileys

I november besluter arbetsgruppen för kampanjen vilken idé som är bäst och sänder den till organisationen Unicode som har hand om utbudet av emojier.

Unicode bestämmer vilka emojier som ska finnas tillgängliga och ger olika tjänste- och apparatproducenter ramar för hur de ska förverkligas.

Organisationen uppdaterar utbudet av emojier en gång per år. Målet med kampanjen Forgivemoji är att foga en emoji för förlåtelse till emojiutbudet.

Förutom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltar också flera organisationer i kampanjen. Vid sidan av kampanjen samlar man in pengar till deras olika mål.

”Alla konflikter går att lösa”

Organisationen för konfliktlösning CMI gick med eftersom kampanjens teman, förlåtelse och fredsarbete, passar ihop med de frågor som organisationen driver.

CMI förebygger och löser våldsamma konflikter med hjälp av förhandlingar och dialog runt om i världen.

– Vår vision bygger på president Ahtisaaris; att alla konflikter går att lösa. Det som människan har satt i gång kan hon också sätta stop för. Emojier är dagens sätt att föra dialog och det är viktigt att ta med förlåtelse, säger CMI:s kommunikations- och medelanskaffningschef Elina Lehtinen.

FMS deltar och fostrar

För Finska Missionssällskapet är det viktigt att vara med och bygga fred och försoning mellan människor med olika bakgrund.

– Finska Missionssällskapet fostrar en generation i taget till fred i skolor och flyktingläger. Genom att lära barnen att älska sin nästa och godkänna olikheter kan vi stöda fredlig samlevnad mellan olika grupper, förklarar Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

Steffansson påminner om att Finska Missionssällskapet arbetar med fredsfostran och för barnens rättigheter och välmående i länder där krig och konflikter mellan religioner är en del av människornas vardag.

Målet är bestående fred

Också Kyrkans Utlandshjälps fredsnätverk är med i kampanjen. De styr insamlingsmedel från kampanjen till försonings- och fredsarbete i till exempel Somalia, Kenya, Centralafrikanska republiken och Fjärran Östern.

– Fred är livsviktigt för att människor ska kunna leva i trygghet och bygga sin framtid i hemlandet. Förlåtelse har en viktig roll då det gäller att skapa bestående fred, säger Sara Linnoinen som är chef för Kyrkans Utlandshjälps sekretariat för fredsnätverk.

I kampanjen deltar också Helsingfors Diakonianstalt, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Sovinnon kansanliike (en folkrörelse för fred) och kommunikationsbyrån Kaiku Helsinki.

#forgivemoji
www.forgivemoji.fi

Mera information:
Tuomo Pesonen, kommunikationsdirektor, Kyrkostyrelsen, tuomo.pesonen@evl.fi, tfn 050 378 0041
Elina Lehtinen, kommunikations- och medelanskaffningschef, CMI, elina.lehtinen@cmi.fi, tfn 040 834 0465
Sara Linnoinen, tf chef för Kyrkans Utlandshjälps sekretariat för fredsnätverk, sara.linnoinen@kua.fi, tfn 040 621 6085
Hanna Hokka, marknadsförings- och medelanskaffningschef, Finska Missionssällskapet, hanna.hokka@felm.org, tfn 020 712 7096