Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mina damer och herrar, den dödar!

Jenifer, 12 år, aidsupplysare:

”Mina damer och herrar, jag presenterar ett problem för er. Problemet heter aids. Jag heter Jenifer. Man kan inte bota aids. Mina damer och herrar. Akta er. Den dödar. Var trogna er partner. Aids dödar. Den tar inte hänsyn till vem du är.”

Stämningen är laddad i Bonata lågstadieskola i staden Maun i Botswana. Jenifer är van att uppträda och har något viktigt att säga till sina kompisar, som är i samma ålder som hon själv.  Hon låter sig inte förskräckas av förbryllade blickar. Shown har startat och fortsätter, som ett tåg på sina skenor.

Gruppen som uppträder består av flera 11-13-åriga fickor och pojkar från olika skolor. De hör alla till Abstainers’ Club i Maun. Klubbens medlemmar har lovat att inte ha sex för äktenskapet. En lärare och en av personalen på Mauns aidscenter har satt ihop programmet.

Solisten stiger fram och frågar: ”Har ni hört om aids?”

Kören: ”Ja, aids är förvärvat immunbristsyndrom (Acquired Immunodeficiency Syndrome), det sista stadiet av hiv-infektionen.”

”Och vad är hiv?”

”Hiv är ett virus, som bryter ned kroppens försvarssystem (Human Immunodeficiency Virus).”

Allt sker på engelska, som är undervisningsspråket i Botswana. Sedan frågar barnen på vilka olika sätt man kan få hi-viruset. Den ena efter den andra i kören stiger fram och berättar.

Varför kämpar barn mot hiv och aids?

Botswana har 1,6 miljoner invånare. Av dem är 330 000 hiv-positiva. Hur klarar landet av att sköta dem alla?

Hiv och aids är en nationell överlevnadsfråga för Botswana. Sjukdomen berör varje medborgare. Dr P.N Mazonde, som är chef för landets hälsotjänster, säger att den nya generationen kommer att förändra situationen. De unga är uppfostrade till att klara sig. ”We must use children as a vehicle for change!”

Men det finns många stenar på denna stig. Klyftan mellan den traditionella och moderna världen är djup. De unga kräver frihet och rätt till att välja sin egen livsstil. Till denna livsstil hör sex innan man blir vuxen.

”Säg nej till sex, speciellt du flicka. Om du blir gravid, blir en mor. En mor måste sköta om sitt barn.”

”Säg nej! De som älskar dig förväntar sig det av dig.”

Tonåringar. Säg nej till oskyddad sex. Kom ihåg att det viktigaste är ert eget liv. Aids är verklighet.”

Enligt den traditionella kulturen får de vuxna inte tala med barn om något som har med sex att göra. Ungdomar får inte heller fråga sina föräldrar om sex.

Traditionen vs. den moderna världen

Mannen och kvinnan är jämställda i Botswana enligt grundlagen. Men verkligheten är en annan. ”Mannen är som en gud, och kvinnan får allt av mannen”, är en av kulturens hörnstenar. Hustrun får inte fråga sin man var han har varit över natten.

Men en ny kraft kämpar mot de gamla traditionerna: globalisering och ungdom. Många föräldrar upplever att de unga har förstört den traditionella kulturen. Vanligen skyller man på televisionen och filmerna som kommer från Hollywood och Bollywood, USA och Indien. Man anser att barnen lär sig från filmer att sex hör till modern livsstil.

”Då jag var en liten flicka, mötte jag en ung man, som lovade mig hela världen. Själv var jag fjorton

och han en man i bästa ålder. Han sade: ’Kvinna, jag älskar dig. Vi skall ha lite roligt.’ Jag trodde att jag visste allt om kärlek.”

Men inte heller den traditionella kulturen skyddar flickorna från ett för tidigt sexliv. Nu vill unga flickor inte längre underställa sig mannens auktoritet.

Högaktning efterlyses

Regeringen kräver att barnen redan i lågstadiet skall få information om hiv och aids. Också kyrkans barnarbetsledare skall dela ut information. Naturligtvis kan man inte lära barnen i söndagsskolan att använda kondom. Kyrkan anser inte att det är dess uppgift, eftersom regeringen satsar starkt på upplysning och marknadsföring av kondomer.

Barnen lär sig hur ett familjeliv bör fungera, då de redan som barn lär sig att högakta såväl flickor som pojkar. Om någon stöter sig i leken och börjar blöda, måste man genast kalla på en vuxen. Man får inte sköta ett blödande sår med bara händer.

”Säg nej. Då har du en möjlighet att gifta dig med en person, som är menad speciellt för dig.”

”Säg nej. Då kan du njuta av hela ditt hjärta av sex med den som du älskar.”

De unga är framtid och hopp. Men det finns unga vilkas hopp har slocknat långt innan de blivit vuxna. Då man ber dem göra något positivt av sitt liv svarar de: ”Varför anstränga sig? Om tio år är jag ändå död. Jag vill njuta av den här stunden.”

”Innan du kan bli mor måste du bli kvinna”

Många unga vet inte någonting om äktenskapet, eftersom ingen i deras närkrets är gift.

”Nu gråter jag. Min Gud, vilken prövning. Lyssna min vän, jag säger dig sanningen, för att du inte skulle råka ut för det samma.”

”O, nej, nej, nej, nej. Jag måste lämna skolan. Nu får jag inte arbete. Jag har varken examen eller man.”

Pastor Anna Nguvauva från Sehitwa är herero. Enligt hererokulturen borde hon tiga i sällskap av män.

”Men jag är en livlig människa, som tycker om att tala och därför får jag mycket kritik. I regel kan kvinnan inte hålla offentliga tal eller göra beslut. Allt det här gör jag, och upplyser också, trots min egen kultur. Och kommer att fortsätta med det.”

Unga flicka, var klokare än jag. Använd ditt förnuft  och lyssna till vad dina föräldrar säger. Ni alla, inte bara ni små flickor. Förstör inte er framtid. Innan du kan bli mor måste du bli kvinna.”

Jouko Marttinen, AV-producent