Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfestens sympoisum: "Henrik Smedjebacka inspirerade många"

Röster om Smedjebacka vid symposiet: Rolf Steffansson
Röster om Smedjebacka vid symposiet: Rolf Steffansson

Fredagen den 8 juni inleddes Finska Missionssällskapets årliga Missionsfest vid Helsingfors mässcentrum i Böle. Det svenska programmet började med ett seminarium om Henrik Smedjebacka (1925-2012) som visionär, missionär och teolog. Omkring femtio svenskspråkiga besökare hade samlats till seminariet.

Teologie doktor, docent Henrik Smedjebacka, föddes 14.12.1925 i Terjärv. Smedjebacka verkade som Finska Missionssällskapets direktor från och med 1981 fram till sin pension 1991.

Tidigare Pakistanmissionär Ann-Christine Marttinen, professor Ingvar Dahlbacka från teologiska fakulteten vid Åbo Akademi, chef för svenska sektionen Marika Björkgren-Thylin och Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson, delade med sig av personliga minnen. De beskrev också höjdpunkterna i Smedjebackas livsverk.

Föreläsarna poängterade Smedjebackas förmåga att hålla samman förkunnelse och diakoni i Finska Missionssällskapets linjedragningar och arbete.

– Smedjebacka lyssnade på de afrikanska kyrkoledarna som förespråkade holistisk mission, säger Rolf Steffansson.

Inverkan på den världsvida missionen

Henrik Smedjebacka var aktiv inom Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Lausanne-rörelsen. 

Ann-Christine Marttinen och Rolf Steffansson lyfte upp Smedjebackas dynamiska, lutherska missionssyn som kom att betyda mycket för den världsvida missionen genom Smedjebackas nära samarbete med bland annat Kyrkornas världsråd. Smedjebacka var också med om att utveckla den lutherska missionssynen.

Marika Björkgren-Thylin poängterar att Smedjebacka var med om att flytta Finska Missionssällskapets fokus för utrikesarbetet till storstäderna i Asien. Smedjebacka drev också igenom en ekonomisk satsning på arbetet i Asien.

 

Brann för det akademiska

Henrik Smedjebacka undervisade vid Åbo Akademi i egenskap av docent i kyrkohistoria och missionsvetenskap. Han skrev flera böcker inom ramen för dessa ämnen.

Professor Ingvar Dahlbacka beskriver Smedjebacka som uthållig, en man med “sisu” som inte gav upp i första taget.

Henrik Smedjebacka satte inte punkt efter sin doktorsavhandling vid teologiska fakulteten. Han blev docent, undervisade, handledde och forskade under resten av sitt liv.

– Forskningen och kontakten med Åbo Akademi betydde väldigt mycket för honom. Smedjebacka höll grundkursen i mission vid teologiska fakulteten i 30 år. Alla som studerade teologi under de här åren fick ta del av Henriks undervisning, säger Dahlbacka.

Smedjebacka var noggrann i sitt arbete.

– Han förberedde sig grundligt inför föreläsningarna med ett manuskript på 70 sidor som han kunde föreläsa ur. De sista åren orkade han inte längre själv bära portföljen från bussen till fakulteten, men han kom ändå. Så angeläget var det för honom att föreläsa.

Dahlbacka säger att forskningen och undervisningen var en del av missionsarbetet.

– Henrik såg det som ett såningsarbete. Och visst fick han inspirera många. Han kunde ju missionen på sina fem fingrar. Många studeranden vid teologiska fakulteten har fått sina avhandlingsämnen av honom. Henrik var en god handledare. Han ställde alltid upp med samma beredvillighet och generositet. Smedjebacka såg undervisningsarbetet och forskningen en tjänst för herren. Han gjorde sitt arbete omsorgsfullt och grundligt. Henrik har fortfarande mycket att lära oss och ge oss på forskningsområden.

Text: Joanna Lindén-Montes

Läs mera om Henrik Smedjebacka här

Se mera bilder från missionsfesten