Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Motion & Mission – ett roligt sätt att jobba för en bättre värld

Hur kan jag vara med och jobba för en rättvisare värld? Hur kan jag bidra till att allt fler får möta Guds kärlek? Var ska jag engagera mig? Jag vill göra skillnad, men hur ska jag hinna i en hektisk vardag?

–  Vi möter många som funderar över dessa frågor. Motion & Mission är ett enkelt och konkret sätt att engagera sig globalt i vardagen, säger Camilla Skrifvars-Koskinen och Charlotte Steffansson-Myrskog, som jobbar med att stöda församlingarnas missionsverksamhet.

Under det senaste året har vi på Finska Missionssällskapet funderat mycket på hur vi tillsammans med församlingarna kan hitta nya sätt att tala om och jobba för mission.

– Vi är många som vill engagera oss och jobba för en bättre värld, men tyvärr kommer ofta tidsbristen emot, eller så vet vi inte hur och var vi kan engagera oss, säger Charlotte.

– Vi vill ta fasta på den motions- och friskvårdsiver som drar över vårt land just nu, fortsätter Camilla. Genom Motion & Mission kan du träna tillsammans med andra samtidigt som du samlar in medel för att förbättra utsatta personers välbefinnande. Med Motion & Mission slår du två flugor i en smäll!

Motion i vardagen

Motion & Mission är en enkel aktivitet att starta upp och integrera i sitt vardagsliv.

– Börja med att samla ihop ett gäng som vill träna tillsammans. Ni kan själv välja hur ni tränar, och hur ofta. En grupp kan till exempel besluta sig för att gå en längre promenad tillsammans varannan vecka under vårterminen och ge en euro per vandrad kilometer, berättar Charlotte.

– Att promenera tillsammans är den enklaste formen av träning, men gruppen kan även löpa, cykla, simma eller spela fotboll tillsammans – det är bara fantasin som sätter gränser, tipsar Camilla.

Gruppens insatser kan mätas på olika sätt: hur långt ni går eller springer, hur länge ni tränar, hur många upprepningar ni gör, antalet mål och så vidare.

För andras välmående

Inom gruppen kommer deltagarna överens om ett insamlingsändamål, och vilken summa gruppen vill ha uppnått när träningsperioden är över. Vi på Missionssällskapet har sammanställt en lista med understödsmål att välja från: allt från trädplantering i Tanzania till moderskapsförpackningar i Nepal och biblar på eget modersmål.

– En moderskapsförpackning kostar 30 euro. Ett mål för en motionsgrupp kunde vara att träna ihop till kostnaderna för 15 moderskapsförpackningar (450 euro) under en termin, säger Charlotte.

– Vi uppmuntrar även deltagarna att stöda sin egen församlings understödsprojekt eller
missionär via Finska Missionssällskapet, inflikar Camilla.

Facebook och fest

Deltagarna i motionsgrupperna får gärna gå med i Facebook-gruppen Motion & Mission. På det sättet skapas ett nätverk av motionerande grupper runtom i Borgå stift.

– Facebook-gruppen är en knutpunkt för alla deltagare. Där kan grupperna uppdatera varandra om sin träning och prestationer. Samtidigt kan du följa med och sporras av andra gruppers framgång, berättar Camilla.

– Eller varför inte utmana en grupp i grannförsamlingen om vem som samlar in mest under den pågående terminen, föreslår Charlotte.

– I Facebook-gruppen uppdaterar vi också regelbundet med nyheter om hur hjälpen når fram, säger Camilla.

För att öka synligheten för verksamheten kan grupperna ordna ett större startjippo där man till exempel engagerar lokala idrottspersonligheter. I slutet av träningsperioden kan det vara roligt att arrangera en gemensam fest för att fira prestationerna och uppmärksamma insamlingen.

– Vi på Finska Missionssällskapet kommer gärna med och berättar mer om hur hjälpen når fram, säger Charlotte.

– Vi hoppas på många aktiva deltagare. Ta gärna kontakt med oss om du funderar på att starta en grupp så kan vi hjälpa dig vidare, avslutar Camilla och Charlotte.

Kontaktuppgifter

Charlotte Steffansson-Myrskog
Grupper i södra Finland
tfn. 020 7127 282

Camilla Skrifvars-Koskinen
Grupper i Österbotten
tfn 040 653 5650

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi