Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

President Ahtisaari gav en eloge åt Finska Missionssällskapets arbete

President Martti Ahtisaari sände en videohälsning till Finska Missionssällskapets 150-årskonsert på Senatstorget i Helsingfors på Kristi Himmelsfärdsdagen.

Ahtisaari berättade om det samarbete som han hade med Finska Missionssällskapet och den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, då han fungerade som specialsändebud för FN:s generalsekreterare under Namibias självständighetsprocess.

”Utan det stödet skulle vi ha haft svårt att slutföra processen så bra som det sist och slutligen gick. Genom den lutherska kyrkan och Finska Missionssällskapet, som stödde kyrkan, samt genom det arbete som missionärerna utförde, fick vi ett utmärkt resultat till stånd”, konstaterade president Ahtisaari.

”Finska Missionssällskapets och dess missionärers arbete är så viktigt att jag önskar att alla vi finländare enligt bästa förmåga stöder sällskapets verksamhet.”

Ahtisaari bekantade sig med Finska Missionssällskapets arbete redan på 1960-talet i Pakistan. Senare, medan han arbetade i Tanzania, deltog han i sällskapets årliga missionärsmöten. Det mest intensiva samarbetet med sällskapet ägde rum på 1980-1990-talet i det nuvarande Namibia.

President Ahtisaari önskar den livskraftiga 150-åringen lycka och framgång.

President Ahtisaaris videohälsning var en del av Finska Missionssällskapets körers jubileumskonsert. Före konserten på Senatstorget firades Helsingfors stifts 50-års jubileumsmässa.

21.5.2009

President Ahtisaaris hälsning på finska kan ses i sin helhet på YouTube på adressen

http://www.youtube.com/watch?v=czKlSeF-hXw