Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Redskap för försoning i Syrien och Myanmar diskuteras på Ständerhuset

På Ständerhuset i Helsingfors ordnas 30.3–2.4.2014 en internationell toppkonferens där deltagarna begrundar möjligheterna att lösa Syriens och Myanmars interna konflikter med hjälp av nationella dialogsprocesser. Finska Missionssällskapet har sedan år 2012 stött freds- och medlingsarbete i Myanmar med målet att hitta hållbara lösningar på den decennier långa konflikten.

Hur ska man få slut på inbördeskriget som fortfarande rasar i Syrien och hur skulle ett efterkrigstida Syrien se ut? Svaren är oklara. Landet och folket är djupt splittrade och många kollektiva och samhälleliga strukturer har fallit sönder eller knäckts i krigets fotspår. Enbart fredsmedling är inte tillräckligt, utan en mer djupgående försoningsprocess är nödvändig för landets framtid.

I Helsingforskonferensen (Conference on National Dialogue and Mediation Processes) deltar Aziz Hallaj som leder Syria Initiative, ett initiativ där man aktivt försöker påverka läget Syrien. Initiativet strävar till att hjälpa lokala aktörer med fredsarbetet i deras egna samhällen och grupper. Även Finska Missionssällskapet stöder arbetet.

“Humanitär hjälp är viktig, men i slutändan ändå bara ett temporärt plåster. Vid sidan om biståndet måste man föra dialog samtidigt på olika nivåer för att få slut på konflikten”, säger Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets påverkansarbete.

Hjälp i konflikten i Myanmar

Finska Missionssällskapet har sedan 2012 stött freds- och medlingsarbete för att hitta hållbara lösningar på konflikten i Myanmar (f.d Burma) som pågått i decennier. I projektet som finansierats av Finlands Utrikesministerium har man speciellt fäst uppmärksamhet vid etniska grupper och medborgarsamhällets delaktighet för att stärka fredsprocesserna. En av de mest betydande deltagarna på den kommande konferensen är Harn Yawnghwe, ledare för Euro-Burma Office (EBO) som Finska Missionssällskapet samarbetar med. Yawnghwe har varit en viktig drivande kraft i förhandlingarna om eldupphör som hållits nyligen.

“Förhandlingarna i Myanmar om ett landsomfattande eldupphör är i ett känsligt skede, men riktningen är lovande. Följande viktiga steg är att få igång regelrätta politiska samtal om de frågor som ligger bakom konflikten, på ett sätt som alla kan omfatta”, beskriver Rintakoski.

Ett hållbart freds- och försoningsarbete

Nationella dialoger innebär längre och mer omfattande processer än enbart fredsmedling. Med hjälp av dialogerna löser lokala aktörer själva frågor som till exempel förnyande av grundlagen, val, integrering av armé och beväpnade styrkor, minoritetsrättigheter och federalism.

Hallaj och Yawnghwe samt tiotals andra erfarna förhandlare och medlare, politiska aktörer och forskare träffas under konferensen som erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera vad man kan lära sig av dem. På det här sättet kan man stöda pågående och kommande dialogprocesser och främja ett hållbart freds- och försoningsarbete. Fall som berörs under konferensen är Sydafrika där den nationella dialogen redan har förts, Jemen och Myanmar där processen som bäst håller på, samt Syrien där man undersöker möjligheterna att inleda processen.

Finska Missionssällskapet fungerar som sekretariat under konferensen och är en av fyra huvudarrangörer vid sidan om Utrikesministeriet.

Mer information: Kristiina Rintakoski, kristiina.rintakoski@felm.org, tel: 040 717 6151

Utrikesministeriets pressmeddelande om konferensen: http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=302097&nodeid=15145&contentlan=3&culture=sv-FI