Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Riksomfattande pingstkollekt till Namibia

Pingstens kollekt 27.5. uppbärs i Finlands evangelisk-lutherska kyrkor till förmån för Finska Missionssällskapets förkunnelse- och församlingsarbete i Kavango i nordöstra Namibia.

Merparten av invånarna i Namibia är kristna, men kyrkan verkar i ett samhälle som utvecklas och sekulariseras snabbt. Urbaniseringen och rotlösheten ökar, likaså självmorden, drog- och alkoholmissbruket och spridningen av hiv och aids.

För att tackla dessa utmaningar utbildar kyrkan sin personal på bred basis. Intäkterna från kollekten används till kristen fostran i församlingarna speciellt i de mest avlägsna områdena i Kavango.

Finska Missionssällskapet inledde sin verksamhet i Ambolandet, nuvarande norra Namibia för 130 år sedan. En del av kollekten kan även användas till liknande arbete på Finska Missionssällskapets övriga arbetsfält.

 

Kollekt också per mobil

Man kan delta i kollekten också genom att sända ett textmeddelande.

För att ge 10 euro skriv KOLLEKT10, för att ge 5 euro skriv KOLLEKT5

Sänd meddelandet till numret 16579. Tjänsten fungerar med följande operatörer: Elisan, Sonera, Saunalahti, TeleFinland och DNA.

 

Ann-Christine Marttinen

informatör, Finska Missionssällskapet