Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapet bistår den brandhärjade byn Badarjhula i Nepal

Sällskapet sänder 62 000 euro till uppbyggnaden av byn Badarjhula. Branden den 2 april ödelade tiotals bostadshus i byn för invånare som inte har någon jord.

De häftiga bränderna i Chitwan i södra Nepal orsakade stora skador i just byn Badarjhula. Branden ödelade hela 69 bostadshus, vilket är en fjärdedel av husen i byn. Antalet skadade hus är också stort. Ingen människa dog i branden, och skadorna på husdjuren var små.

I den fattiga byn Badarjhula består befolkningen till största delen av obesuttna som flyttat från landsbygden i hopp om odlingsjord. Bränderna som får sin början från hyggesbränningen under den torra sommarperioden är ett årligen återkommande gissel i trakten. I år förstörde branden hem och lösöre för sammanlagt 320 invånare. Byn har sammanlagt 2600 invånare.

Sällskapet har tillsammans med medborgarorganisationen Uplift verkat i området i fem år. Eftersom bränderna som orsakas av hyggesbränning äventyrar den positiva utveckling som tagit fart i trakten tack vare stödet från sällskapet och dess samarbetspartner, används en del av de beviljade medlen till att förebygga eldsvådor.