Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbetsförhandlingar på Finska Missionssällskapet i anslutning till flytten

Finska Missionssällskapet har inlett samarbetsförhandlingar med anledning av den planerade flytten till hyrda utrymmen på Magistratsporten 2 a i Västra Böle. Flytten sker i mars-april 2018. Flytten inverkar på personalens arbetsutrymmen och arbetsmetoder, på naturaförmåner såsom måltider och på användningen av arbetstiden. Enligt lagstiftningen måste samarbetsförhandlingar föras vid omställningar av detta slag. I fortsättningen kommer även behovet av fastighetstjänster att ändra, vilket kan inverka på personalen.

Finska Missionssällskapet planerar även att genomföra förändringar i organisationsstrukturen när det gäller medelanskaffning, ekonomiförvaltning och utrikesavdelningens stödfunktioner. Dessa förändringar är till för att stöda utvecklingen av organisationens verksamhet samt strategienliga behov och målet är inte en minskning av personalresurserna.

För kurscentralen Päiväkumpus del är målsättningen att organisera verksamheten så att den blir lönsam.

Samarbetsförhandlingarna gäller hela Finska Missionssällskapets personal för inrikesfunktioner.

Samarbetsförhandlingarna inleds 9.10.2017 och för förhandlingarnas framskridande gör personalrepresentanterna och ledningen upp en tids-, förhandlings- och kommunikationsplan.