Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Senegal: en tillbakablick på 2016

Finska Missionssällskapets koordinator för utvecklingssamarbetet
Finska Missionssällskapet hjälper Senegals lutherska kyrka i kampen mot fattigdom.

Utbildning i utmanande områden

I Senegal samarbetar Finska Missionssällskapet med Senegals lutherska kyrka (ELS). Kyrkan är en fattig minoritetskyrka, vars medlemmar till största delen består av landsbygdsbor. Kyrkan verkar i områden där befolkningen till ca 95 procent är muslimer. För tillfället består kyrkan av 13 församlingar, med omkring 7 000 medlemmar.

I Senegal utför prästerna största delen av arbetet i församlingarna. De har ansvar för gudstjänsterna och den kristna fostran i olika åldersgrupper. Prästerna får hjälp i arbetet av evangelister, kateketer och frivilliga. Prästerna har en viktig roll i byarna, byborna kallar på prästerna i alla olika skeden i livet. Därför är det viktigt att satsa på prästernas utbildning och på att öka antalet präster. Med stöd från Finska Missionssällskapet har kyrkan kunnat anställa 9 präster och 4 teologipraktikanter. Därtill studerar fyra teologistuderande i Dakar och Marocko tack vare bidrag från Finska Missionssällskapet. Kyrkans eget utbildningscenter ger tilläggsutbildning åt nästan alla anställda.

I församlingsarbetet var en av de viktigaste händelserna prästvigningen den 21 februari 2016 då 6 nya präster vigdes till tjänst. Det var den näst största prästvigningen i kyrkans historia. Antalet utbildade präster växer hela tiden, för tillfället är de 24 till antalet.

Med Finska Missionssällskapets hjälp vill kyrkan även stärka sin ekonomiska självförsörjning. Målet för verksamheten är att kyrkan ska uppnå en oberoende ekonomi. År 2016 gav Finska Missionssällskapet ekonomiskt stöd till olika administrativa ändamål, t.ex. fick de anställda utbildning i projekthantering och -förvaltning. Genom att utbilda de anställda, har kyrkan bättre förutsättningar att verka i området.

I Senegal jobbar missionär Anna-Lena Särs med ungdomsarbete inom kyrkan. Tack vare dop- och konfirmandundervisningen får ungdomarna bättre kunskap om den kristna tron och deras tro förstärks. De som gått skriftskolan hittar sin aktiva plats i kyrkan.

Bertrand Tikum arbetar som finansiell rådgivare för den lutherska kyrkan och för de finländska biståndsprojekt som kanaliseras via Finska Missionssällskapet. Anna Tikum arbetar tillsammans med kyrkans anställda för att utveckla diakoniarbetet i församlingarna. Kyrkan möter dagligen föräldralösa, funktionshindrade samt gamla utan nära släktingar som söker sig till kyrkan som en sista utväg.